Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021: Wydział Nauk Społecznych

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2020, godz. 10:59 - Maria Mazurek-Olszowa