Został ogłoszony nabór wniosków o stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok 2018/19!
Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1) podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
2) uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Wnioski można składać do 26 października br.

Szczegółowe informacje na stronie tutaj.

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018, godz. 09:40 - Małgorzata Wolak