Miło nam poinformować, że dr Wiktor Razmus, pracownik Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Psychologii) otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie zdolnych młodych naukowców. Wsparcie to otrzymują osoby, które prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu, które w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadały status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2019, godz. 16:18 - Maria Mazurek-Olszowa