Informujemy, że procedura składania wniosków o Stypendium MNiSW dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 podana jest na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia
Znajdują się tam również szczegółowe kryteria ubiegania się o ww. stypendium, z którymi należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury.

Na Wydziałach zostali powołani koordynatorzy wydziałowi, którzy będą przygotowywać i wysyłać wnioski studentów z Wydziału. Koordynatorem z ramienia Wydziału Nauk Społecznych została Pani dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL.

 

Harmonogram składania wniosków

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2020, godz. 12:49 - Maria Mazurek-Olszowa