Każdy student, rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach inżynieryjnych KUL w Stalowej Woli, otrzyma co miesiąc

300 zł stypendium ufundowane przez Prezydenta Stalowej Woli.

 

Na pierwszym roku, stypendium otrzyma każdy student, niezależenie od osiąganych wyników w nauce.

 

Na drugim i kolejnych latach studiów wysokość stypendiów uzależniona będzie od wyników w nauce:

- średnia ocen od  3,5 do 4,0 - 300 zł na miesiąc;

- średnia ocen powyżej 4,0 - 400 zł na miesiąc. 

 

Regulamin przyznawania stypenium i wzór wniosku

 

 

Kontakt i informacje:

 

Sekretariat WNIT KUL w Stalowej Woli


Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 9/12, 37-450 Stalowa Wola
tel.  15 643 34 77

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2020, godz. 07:51 - Adam Garbacz