SCHEMATY KODU SWIF

1/6-1-19-xx-01-yyyy pozostałość statutowa

 

1/6-20-19-xx-2-yyyy subwencja Wydziały: zadania badawcze i granty wydziałowe

 

1/6-20-19-xx-3-yyyy subwencja granty ogólnouniwersyteckie

 

gdzie:

 

xx – numer Wydziału:

01 Wydział Teologii

02 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

03 Wydział Filozofii

04 Wydział Nauk Humanistycznych

05 Wydział Nauk Społecznych

07 Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

08 Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

14 Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

 

yyyy – numer zadania

 

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do składania wniosków na dofinansowanie projektów w następujących wewnętrznych konkursach grantowych:
1. Konkurs grantowy na projekty interdyscyplinarne
2. Konkurs grantowy na projekty misyjne
3. Konkurs grantowy dla dyscyplin nieewaluowanych.

 

 

Dodatkowo dla grantów misyjnych zgodnie z obszarami badawczymi zdefiniowanymi dla konkursu na rok 2019.

1_obszary_badawcze_dla_grantow_misyjnych_2019

 

 

Maksymalna kwota dofinansowania grantu wynosi:

- granty interdyscyplinarne  50 000 zł.

- granty misyjne 25 000 zł

- granty dla dyscyplin nieewaluowanych – 15 000 zł

 

Okres realizacji grantów wynosi nie więcej niż 24 miesiące.

 

Wnioski o realizację projektu wypełnia się komputerowo w języku polskim.

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 15 czerwca 2019 r (godz. 15.30)

 

Wnioski należy składać w Dziale Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej KUL, Lublin, al. Racławickie 14, Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. 22

 Regulacja przejściowa dla oceny wniosków o granty
(do opublikowania wykazu czasopism naukowych)

 

Konkurs grantowy na projekty interdyscyplinarne

 

Konkurs zakończony. 

 

Regulamin

 

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO wersja do edycji 

 

 

 

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO Z REALIZACJI GRANTU

 

 

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO Z REALIZACJI GRANTU

 

Wersje elektroniczną grantu proszę wysłać na adres: basik@kul.pl

 

Konkurs grantowy na projekty misyjne

 

 

Konkurs zakończony. 

 

 

Dodatkowo dla grantów misyjnych zgodnie z obszarami badawczymi zdefiniowanymi dla konkursu na rok 2019.

1_obszary_badawcze_dla_grantow_misyjnych_2019

 

 

 

Regulamin

 

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO wersja do edycji 

 

 

 

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO Z REALIZACJI GRANTU

 

 

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO Z REALIZACJI GRANTU

 

Wersje elektroniczną grantu proszę wysłać na adres: gulinska@kul.pl

 

Konkurs grantowy dla pracowników z dysyplin nieparamentryzowanych

- II edycja

 

 

Termin składania wniosku - 16 września 2019 r.

 

 

Regulamin

 

 

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO wersja do edycji 

 

 

 

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO Z REALIZACJI GRANTU

 

 

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO Z REALIZACJI GRANTU

 

Wersje elektroniczną grantu proszę wysłać na adres: basik@kul.pl

 

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2019, godz. 13:53 - Barbara Lendzion-Tokarska