Miło nam poinformować, że przygotowany przez nauczycieli akademickich z kierunku biotechnologia projekt pt. „Przygotowanie i przeprowadzenie intensywnego międzynarodowego programu kształcenia: Warsztaty technik laboratoryjnych stosowanych w biomedycynie i monitoringu zasobów naturalnych”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 636 660 zł w ramach programu Spinaker Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem projektu jest podniesienie umiędzynarodowienia prowadzonych przez Instytut Nauk Biologicznych KUL kierunków studiów, dzięki prowadzeniu warsztatów laboratoryjnych dla studentów obcokrajowców w siedzibie INB. Dodatkowymi aktywnościami będzie promocja Polski i Lubelszczyzny jej przyrody i kultury.

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2021, godz. 14:24 - Grzegorz Tutak