Summarium-winieta2

Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

ISSN 0137-4575

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Arkadiusz Jabłoński, Agnieszka Lekka-Kowalik
Stanisław Majdański (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Stanisław Sarek (SEKRETARZ / SECRETARY)

Adres Redakcji / Editorial Office Address: ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin, skr. poczt. 123

e-mail: [kontakt]


Summarium 37 [57] (2008)

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2009, godz. 10:41 - Stanisław Sarek