Dnia 31 marca 2009 godz 11.30 w Instytucie Europy Środkowo–Wschodniej przy ulicy Niecałej 5 w Lublinie odbyło się wręczenie regionalnej nagrody ekologicznej SUSEŁ 2008.


    Nagroda wyróżniać ma konkretne inicjatywy, działania i postawy służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, które miały miejsce na Lubelszczyżnie w 2008 roku. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby, jak i instytucje, występujące indywidualnie bądź grupowo.

 

W tegorocznym konkursie statuetkę otrzymało Biuro Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta w Puławach za akcję "Zapraszamy ptaki do Puław". 

 

Ponadto kapituła przyznała wyróżnienie specjalne, które pośmiertnie otrzymał Jerzy Ostaszewski, pracownik Parku Krajoznawczego Podlaski Przełom Bugu, dla uczczenia pamięć jego pracy i działalności.

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2009, godz. 23:08 - Weronika Goraj