SWOBODY PERSONALNE RYNKU WEWNĘTRZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI POLITYCZNO – GOSPODARCZEJ EUROPY

 

           

         

Katedra Prawa Unii Europejskiej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Fundacja Rozwoju KUL


Fundacja Konrada Adenauera

 

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Lubelski 

 

zapraszają na
międzynarodową konferencję:

 

"Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy"

 

 2 grudnia 2016 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Iuridicum,
Lublin, ul. Spokojna 1, s. CI 204

 

 

 

 

9.00 - rejestracja gości

9.30 - Powitanie gości oraz uroczyste rozpoczęcie konferencji

Dr hab. Krzysztof WIAK, prof. KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

Panel I

9.45 – 11.30

Przewodniczy: Prof. dr hab. Artur Kuś, Uczelnia Łazarskiego

Pojęcie i znaczenie swobód personalnych rynku wewnętrznego

 

PhD Decebal Manole BOGDAN , University ”1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia, The migration of people to Europe between the need for political asylum and a high standard of living

Dr hab. Robert GRZESZCZAK, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego UE – na przykładzie swobody przepływu pracowników

Dr hab. Piotr WAWRZYK, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Swoboda przepływu osób a kryzys migracyjny

Dr hab. Pasquale POLICASTRO, prof. Usz., dr h.c. UAB, Uniwersytet Szczeciński, Równość     w prawach a obowiązki człowieka i wspólnot na płaszczyźnie migracji

Luigi Mariano GUZZO, Magna Graecia, Catanzaro,  Holy See and EU Economic Policy

Dyskusja

 

11.30 - Przerwa na kawę

 

Panel II

11.45 – 12.45

Przewodniczy: dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Status prawny obywatela migrującego w państwie przyjmującym

 

JUDr. PhD. Tibor SEMAN, Pavol Jozef Šafárik Uniniversity in Košice, Słowacja, Charakter praw pobytowych na rynku wewnętrznym

Dr Piotr KASPRZYK, Instytut Naukowy im . Prof. Józefa Litwina, Zawarcie małżeństwa – aspekt prawno-porównawczy

Dr Marcin SOKOŁOWSKI, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nowe majątkowe prawo małżeńskie UE a sytuacja obywateli polskich

Dr Robert TABASZEWSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dostęp do służby zdrowia obywateli migrujących w państwie przyjmującym

 

12.45 - Przerwa na kawę

 

Panel III

13.00 – 14.00

Przewodniczy: dr. hab. Viktoriya Serzhanova, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

 

Status pracownika migrującego w państwie przyjmującym

Dr hab. Beata KUCIA-GUŚCIORA, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Status podatkowo-prawny migrujących obywateli UE

Dr hab. Sławomir FUNDOWICZ, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Transfer piłkarzy w świetle prawa UE

Dr Artur RYCAK, Uczelnia Łazarskiego, Ochrona pracowników delegowanych według nowej ustawy z 10 czerwca 2016 r.

Dr Michał SKWARZYŃSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Swoboda świadczenia pracy w UE a klauzula sumienia

Dyskusja

 

14.00 - Przerwa na kawę

 

Panel III

14.15 – 15.30

Przewodniczy: Dr hab. Pasquale Policastro, prof. Usz., dr h.c. UAB, Uniwersytet Szczeciński

Ograniczenia swobód personalnych

 

Prof. dr Carmen Parra RODRIGUEZ/Julia DĄBEK , Universitat Abat Oliba CEU, Hiszpania, Restriction on the free movement of persons within the framework of immigration policy

Dr Ewa TUORA-SCHWIERSKOTT, Geschäftsführerin und Schatzmeister Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V., Ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej w kontekście migracji obywateli UE

Dr hab. Piotr STECZKOWSKI, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski, Ograniczenia wolności sumienia i religii w kontekście swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej

JUDr. JCLic. PhD. Tomáš MAJERČÁK, Pavol Jozef Šafárik Uniniversity in Košice, Słowacja, Wartości konstytucyjne jako podstawa ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

dr hab.Viktoriya SERZHANOVA, prof. UR, mgr Jan PLIS, Uniwersytet Rzeszowski, Ochrona dziedzictwa narodowego jako przesłanka ograniczenia swobód rynku  wewnętrznego UE

Dyskusja

 

15.45 – Uroczyste zamknięcie obrad.

 

Lunch

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. B. Banaszak,

prof. dr hab. Ioan Ganfalean,

prof. dr hab. A. Kuś,  

prof. dr hab. J. Menkes,

prof. dr hab. B. Mikołajczyk,

prof. dr hab. C. Parra Rodríguez,

dr hab. M. Balcerzak, prof. UMK,

dr hab. E. Dynia, prof. URz,

dr hab. R. Grzeszczak, prof. UW,

dr hab. E. Karska, prof. UKSW,

dr hab. D. Kornobis-Romanowska, prof. UWr,

dr hab. V. Serzhanova, URz,

dr hab. P. Policastro, USz,

dr hab. P. Stanisz,  prof. KUL,

dr hab.  E. Szczot, prof. KUL,

dr hab. M. Szewczak, prof. KUL,

dr hab. J. Szymanek, prof. UW,

dr hab. M. Zdanowicz, prof. UwB,

dr hab. A. Doliwa-Klepacka,

dr hab. S. Łukasiewicz,

dr hab. J. Nowakowska-Małusecka,

dr hab. W. Staszewski,

dr M. Tudorascu,

dr P. Novelo Lopez,

dr E. Cała-Wacinkiewicz.

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca: dr Edyta Krzysztofik (ekrzyszt@kul.pl, tel. + 48 600 01 68 68)

Członkowie: dr Ewa Tuora-Schwierskott , mgr K. Woch

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 19:32 - Paweł Wojtasik