Aktualne sylabusy do zajęć i inne materiały dydaktyczne

znajdziemy w zakładce Dydaktyka na stronie danego pracownika (pod warunkiem, że pracownik materiały udostępnia).

 

jeśli nie znamy adresu strony pracownika -

Na e-kulu (nawet bez logowania się) wybieramy zakładkę Pracownik z WEB S4A i wyszukujemy danego wykładowcę.  Na jego stronie wyświetli się zakładka Dydaktyka (jeśli pracownik taką opcję udostępnia), po kliknięciu której znajdziemy sylabusy i materiały do zajęć :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2012/13

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

I ROK

Moduł 1 - Przedmioty ogólnouniwersyteckie i misyjne 

Logika praktyczna (wykład)

Logika praktyczna (ćwiczenia)

Wychowanie fizyczne

 

Moduł 2 -  Historia i kultura

Historia Anglii i USA (konwersatorium) T._Niedokos_Historia_Anglii_i_USA_Ir_Ist.pdf

Wprowadzenie do kulturoznawstwa brytyjskiego (konwersatorium) Anna_Antonowicz_wprowadzenie_do_kultury_brytyjskiej_Ir_Ist_2sem.pdf

Wprowadzenie do kulturoznawstwa celtyckiego (konwersatorium) A._Bednarski_Wprowadzenie_do_kulturoznawstwa_celtyckiego_Ir_Ist.pdf

Wprowadzenie do kulturoznawstwa amerykańskiego (konwersatorium) Krzysztof_Flis_wprowadzenie_do_kultury_amerykanskiej_Ir_BA_IIsem.pdf

 

Moduł 3 - Praktyczna nauka języka angielskiego

Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia)

Praktyczna_Nauka_Jezyka_Angielskiego_Slownictwo_Ir_Ist_Isem.pdf

Praktyczna_Nauka_Jezyka_Angielskiego_Slownictwo_Ir_Ist_IIsem.pdf

PNJA_slownictwo_Ir_Ist_Isem.pdf

PNJA_slownictwo_Ir_Ist_IIsem.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia) L._Borowiec_PNJA_pisanie_Ir_Ist_Isem.pdf

L._Borowiec_PNJA_pisanie_Ir_Ist_IIsem.pdf

PNJA_pisanie_Ir_Ist_Isem.pdf

PNJA_pisanie_Ir_Ist_IIsem.pdf

A._Bednarski_PNJA_Pisanie_Ir_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia)

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia) Praktyczna_Nauka_Jezyka_Angielskiego_konwersacje_Ir_Ist_Isem.pdf

Praktyczna_Nauka_Jezyka_Angielskiego_konwersacje_Ir_Ist_IIsem.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka (ćwiczenia)  

Eugeniusz_Cyran_PNJA_Ir_BA_Isem_fonetyka.pdf

E.Mokrosz_P.Czerniak_K.Bednarska_PNJA_fonetyka_Ir_Ist_IIsem.pdf

 

Moduł 4 - Technologia informacyjna

Technologia informacyjna (ćwiczenia) W.Malec_IT_Ir_Ist.pdf

 

Moduł 5 - Lektoraty

Łacina (ćwiczenia)

 

Moduł 6 - Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonetyka i Fonologia

Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonetyka i Fonologia (wykład) K._Jaskula_B._Marek_Gramatyka_opispwa_-_fonetyka_i_fonologia_wyklad_Ir_Ist.pdf

Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonetyka i Fonologia (ćwiczenia) K._Jaskula_A._Bloch-Rozmej_Gramatyka_opisowa_j._ang._-_fonetyka_i_fonologia_cwiczenia_Ir_Ist.pdf

 

Moduł 7 - Literaturoznawstwo

Historia literatury angielskiej I (konwersatorium) A._Bednarski_Historia_lieratury_angielskiej_Ir_Ist_Isem.pdf

A._Bednarski_Historia_lieratury_angielskiej_Ir_Ist_IIsem.pdf

Historia literatury angielskiej I (ćwiczenia) L._Borowiec_S._Wacior_Historia_literatury_angielskiej_Ir_Ist_Isem.pdf

L._Borowiec_S._Wacior_Historia_literatury_angielskiej_Ir_Ist_IIsem.pdf

Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia) M._Liwinski_Literaturoznawstwo_Ir_Ist_Isem.pdf

M._Liwinski_Literaturoznawstwo_Ir_Ist_IIsem.pdf

 

Moduł 8 - Specjalizacja nauczycielska (do wyboru)

Emisja głosu (ćwiczenia)

Komunikacja i kultura jezyka (wykład)

Pedagogika ogólna (wykład)

Psychologia ogólna (wykład)

 

 

II ROK

Wykłady obowiązkowe

Historia filozofii

Gramatyka opisowa języka angielskiego: Morfologia i Składnia Maria_Bloch-Trojnar_Gramatyka_opisowa_Morfologia_Wyklad_Isem.pdf

A._Bartnik_Gramatyka_Opisowa_j._angielskiego_wyklad_IIr_Ist.pdf

 

Konwersatoria obowiązkowe

Historia literatury angielskiej II

Historia literatury amerykańskiej

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo PNJA_Slownictwo_IIr_Ist_Isem.pdf

PNJA_Slownictwo_IIr_Ist_IIsem.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie T._Niedokos_PNJA_Pisanie_IIr_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka Monika_Gozdor_Dominik_Gryniuk_PNJA_IIr_BA_gramatyka_Isem.pdf

Monika_Gozdor_Maria_Bloch-Trojnar_PNJA_IIr_BA_gramatyka_IIsem.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje PNJA_konwersacje_IIr_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka PNJA_fonetyka_IIr_Ist.pdf

Gramatyka opisowa języka angielskiego: Morfologia i Składnia Maria_Bloch-Trojnar_Gramatyka_opisowa_Morfologia_Isem.pdf

M._Bloch-Trojnar_Gramatyka_opisowa_Morfologia_cwiczenia_IIr_Ist.pdf

M._WIetrzyk_Gramatyka_opisowa_Skladnia_IIr_Ist.pdf

A._Bartnik_Gramatyka_Opisowa_j._angielskiego_cwiczenia_IIr_Ist.pdf

Historia literatury angielskiej II

Historia literatury amerykańskiej

U.Niewiadomska-Flis_P.Antoszek_A.Matysiak_Historia_literatury_amerykanskiej_II_IIIr_BA_cw.pdf

Wstęp do językoznawstwa Bogdan_Szymanek_Wstep_do_jezykoznawstwa_II_r_I_sem.pdf

 

Drugi język do wyboru

Język irlandzki (ćwiczenia) M._O_Fionnain_Jezyk_irlandzki_IIr_Ist.pdf

Jezyk walijski (ćwiczenia) Sion_Pennar_Jezyk_walijski_IIr_Ist.pdf

Język niderlandzki (ćwiczenia) M.Lipnicki_J.niderlandzki_IIr_Ist.pdf

 

Lektoraty

Język niemiecki (ćwiczenia)

 

 

 

Specjalizacja nauczycielska (do wyboru)

 

Wykłady obowiązkowe

Dydaktyka ogólna

Pedagogika ogólna

Psychologia ogólna

 

Konwersatoria obowiązkowe

Dydaktyka języka angielskiego 

Ewa_Guz_Dydaktyka_nauczania_jezyka_angielskiego_konwersatorium_IIr_BA_sem_I_i_II.pdf

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Dydaktyka języka angielskiego M._Tetiurka_Dydaktyka_IIr_Ist_I_i_IIsem.pdf

 

 

III ROK

Wykłady obowiązkowe

Etyka

 

Konwersatoria obowiązkowe

Historia języka angielskiego Historia_jezyka_angielskiego_konwersatorium_IIIr_Ist.pdf

Historia literatury amerykańskiej P._Antoszek_Historia_lit._amerykanskiej_konwersatorium_IIIr_Ist_Isem.pdf

P._Antoszek_Historia_lit._amerykanskiej_konwersatorium_IIIr_Ist_IIsem.pdf

Wiedza o akwizycji i nauce języka

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo Krzysztof_Flis_Malgorzata_Wietrzyk_PNJA_IIIr_BA_I_i_II_sem_lexis.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie W._Guz_PNJA_writing_IIIr_Ist.pdf

K._Klimkowski_PNJA_Pisanie_IIIr_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka Sylwia_Szewc_PNJA_gramatyka_IIIr_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje K.Majkowska_P.Antoszek_A.Pasik_PNJA_IIIr_BA_konwersacje.pdf

PNJA_konwersacje_IIIr_Ist.pdf

Historia języka angielskiego Historia_jezyka_angielskiego_cwiczenia_IIIr_Ist.pdf

Gramatyka kontrastywna Sylwia_Szewc_Monika_Gozdor_Gramatyka_kontrastywna_IIIr_Ist.pdf

Historia literatury amerykańskiej

U.Niewiadomska-Flis_P.Antoszek_A.Matysiak_Historia_literatury_amerykanskiej_II_IIIr_BA_cw.pdf

 

Ćwiczenia fakultatywne

Etyka

 

Seminaria licencjackie

Kulturoznawstwo T_Niedokos_Kulturoznawstwo_brytyjskie_seminarium_IIIr_Ist.pdf

Literatura angielska J.K._Teske_Literaturoznawstwo_seminarium_IIIr_Ist.pdf

Literatura amerykańska U.Niewiadomska-Flis_Literatura_amerykanska_seminarium_BA.pdf

Fonetyka/Fonologia Anna_Bloch-Rozmej_fonetyka-fonologia_seminarium.pdf

Morfologia W._Guz_Morfologia_seminarium_IIIr_Ist.pdf

Socjolingwistyka M._Hornsby_Socjolingwistyka_seminarium_IIIr_Ist.pdf

Metodyka Piotr_Steinbrich_Metodyka_seminarium_IIIr_Ist.pdf

Tyflodydaktyka BMarek_-_Seminarium_licencjackie_-_studia_I_stopnia_c.pdf

Historia języka angielskiego M.Charzynska-Wojcik_Historia_jezyka_angielskiego_seminarium_IIIr_Ist.pdf

 

Drugi język do wyboru

Język irlandzki (ćwiczenia) M._O_Fionnain_Jezyk_irlandzki_IIIr_Ist.pdf

Jezyk walijski (ćwiczenia) Sion_Pennar_Jezyk_walijski_IIIr_Ist.pdf

Język niderlandzki (ćwiczenia) M.Lipnicki_J.niderlandzki_IIIr_Ist.pdf

 

 

Specjalizacja nauczycielska (do wyboru)

 

Wykłady obowiązkowe

Dydaktyka ogólna

Psychologia rozwoju człowieka

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Dydaktyka języka angielskiego 

Ewa_Guz_Dydaktyka_nauczania_jezyka_angielskiego_IIIr_BA_Isem.pdf

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

I ROK

Moduł 1 - Przedmioty ogólnouniwersyteckie i misyjne 

Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)

 

Moduł 2 - Praktyczna nauka języka angielskiego

Praktyczna nauka języka angielskiego - (ćwiczenia)

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia) M._Tetiurka_PNJA_konwersacje_Ir_IIst_Isem.pdf

PNJA_konwersacje_Ir_IIst.pdf

 

Moduł 3 - Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo brytyjskie (konwersatorium) Anna_Antonowicz_Kulturoznawstwo_brytyjskie_Ir_IIst_I_i_IIsem.pdf

Kulturoznawstwo celtyckie (konwersatorium) R.Looby_Kulturoznawstwo_efekty_ksztalcenia_Ir_IIst.pdf

Kulturoznawstwo amerykańskie (konwersatorium) Krzysztof_Flis_kulturowka_amerykanska_Ir_MA_I_i_II_sem.pdf

Kulturoznawstwo niderlandzkie (konwersatorium)

 

Moduł 4 - Seminaria magisterskie

Fonologia K._Jaskula_Fonologia_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Morfologia Anna_Malicka-Kleparska_seminarium.pdf

Składnia A._Bartnik_Skladnia_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Historia języka angielskiego Historia_jezyka_angielskiego_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Metodyka Ewa_Guz_Metodyka_seminarium_I_i_IIr_MA.pdf

Tyflodydaktyka BMarek_-_Seminarium_magisterskie_-_studia_II_stopnia_I_i_II_rok.pdf

Translatoryka K._Klimkowski_Translatoryka_sem_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Literatura angielska

A._Bednarski_Literatura_angielska_seminarium_Ir_IIst_Isem.pdf

A._Bednarski_Literatura_angielska_seminarium_Ir_IIst_IIsem.pdf

A._Bednarski_Literatura_angielska_seminarium_Ir_IIst_IIIsem.pdf

A._Bednarski_Literatura_angielska_seminarium_Ir_IIst_IVsem.pdf

Literatura amerykańska

Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej G.Maziarczyk_Literatura_a_nowe_zjawiska_w_kulturze_wspolczesnej_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Literaturoznawstwo L._Borowiec_G._Maziarczyk_J.K._Teske_S.Wacior_Literaturoznwastwo_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

 

Moduł 5 - Językoznawstwo

Moduł 5a - Komponent przedmiotów obowiązkowych

Wykład monograficzny językoznawczy (wykład) Ewa_Guz_Wyklad_monograficzny_Ir_MA_Isem.pdf

Fonologia (ćwiczenia) Anna_Bloch-Rozmej_Fonologia.pdf

Morfologia (ćwiczenia) Maria_Bloch-Trojnar_Morfologia_magisterskie_Irok_I_i_II_sem.pdf

Składnia (ćwiczenia) M._Wietrzyk_Skladnia_cwiczenia_Ir_IIst.pdf

A._Bartnik_Skladnia_cwiczenia_Ir_IIst.pdf

 

Moduł 5b - Komponent przedmiotów do wyboru

Gramatyka porównawcza języków germańskich - celtyckich - słowiańskich (ćwiczenia) Monika_Gozdor_Gramatyka_porownawcza_Ir_MA.pdf

Historia języka angielskiego I (ćwiczenia) Monika_Gozdor_HEL_Ir_MA.pdf

Fonetyka akustyczna (ćwiczenia) S._Zdziebko_Fonetyka_Akustyczna_Ir_IIst.pdf

Tyflodydaktyka (ćwiczenia) J._Sak-Wernicka_Tyflodydaktyka_cwiczenia_Ir_IIst.pdf

Językoznawstwo korpusowe (ćwiczenia) W._Guz_Jezykoznawstwo_korpusowe_Ir_IIst.pdf

Analiza językoznawcza (ćwiczenia) Piotr_Steinbrich_Analiza_jezykoznawcza_Ir_IIst.pdf

 

Moduł 6 - Literaturoznawstwo

Moduł 6a - Komponent przedmiotów obowiązkowych

Wykład monograficzny literaturoznawczy (wykład) L._Borowiec_Wyklad_monograficzny_literaturoznawczy_Ir_IIst_Isem.pdf

Literatura angielska I (ćwiczenia) J._K._Teske_Literatura_angielska_I_Ir_IIst.pdf

Literatura amerykańska I (ćwiczenia) Andrzej_Antoszek_Literatura_amerykanska_I.pdf

E._Banka_Literatura_Amerykanska_I_Ir_IIst.pdf

Literaturoznawstwo (ćwiczenia) G.Maziarczyk_Literaturoznawstwo_cwiczenia_Ir_IIst.pdf

 

Moduł 6b - Komponent przedmiotów do wyboru

Literatura angielska II (ćwiczenia)

Literatura amerykańska II (ćwiczenia) E._Banka_Literatura_Amerykanska_II_Ir_IIst.pdf

Literatura anglo-irlandzka/walijska (ćwiczenia) A._Bednarski_Literatura_anglo-irlandzka_walijska_konwersatorium_Ir_IIst_IIsem.pdf

Współczesne kierunki badań literackich (ćwiczenia) M._Liwinski_Wspoleczesne_kierunki_badan_literackich_IIr_IIst.pdf

Literatura a film (ćwiczenia) E._Banka_Literatura_a_Film_Ir_IIst.pdf

Tyflodydaktyka (ćwiczenia)

 

Moduł 7 - Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Psychologia (wykąłd)

Pedagogika (wykład)

Dydaktyka języka angielskiego (ćwiczenia) M._Tetiurka_Dydaktyka_Ir_IIst_Isem.pdf

 

Moduł 8 - dodatkowa specjalizacja - Translatoryka

Tłumaczenie literackie (ćwiczenia) Tlumaczenie_literackie_Ir_IIst.pdf

Tłumaczenie w biznesie (ćwiczenia) Andrzej_Antoszek_Tlumaczenie_w_biznesie.pdf

K._Klimkowski_Tlumaczenie_w_biznesie_Ir_IIst.pdf

Tłumaczenie audiowizualne (ćwiczenia) A._Sadowska_Tlumaczenia_audiowizualne_Ir_IIst.pdf

 

 

II ROK

Wykłady obowiązkowe

Katolicka nauka społeczna i myśl Jana Pawła II

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Praktyczna nauka języka angielskiego PNJA_IIr_IIst.pdf

J._Sak-Wernicka_PNJA_IIr_IIst.pdf

 

 

 

PROFIL FILOLOGICZNY

Profil językoznawczy

 

Wykłady obowiązkowe

Wykład monograficzny językoznawczy (z II r PHD) J._Wojcik_wyklad_monograficzny_-_theories_of_sound_change_IIr_IIst_Isem.pdf

 

Ćwiczenia uzupełniające II

Język staroirlandzki Krzysztof_Jaskula_Jezyk_staroirlandzki_IIr_IIst_Isem.pdf

Historia języka angielskiego II Monika_Gozdor_HEL_IIr_MA.pdf

Współczeste teorie językoznawcze Krzysztof_Jaskula_Wspolczesne_teorie_jezykoznawcze_IIr_IIst_Isem.pdf

Socjolingwistyka M._Hornsby_Socjolingwistyka_cw_IIr_IIst.pdf

Minimalizm w składni M._Wietrzyk_Minimalizm_w_skladni_cwiczenia_IIr_IIst.pdf

 

Seminaria maigisterskie

Fonologia Eugeniusz_Cyran_Fonologia_Seminarium_IIr_MA_Isem.pdf

Eugeniusz_Cyran_Fonologia_Seminarium_IIr_MA_IIsem.pdf

K._Jaskula_Fonologia_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Morfologia Bogdan_Szymanek_Morfologia_Seminarium_IIr_MA_Isem.pdf

Składnia  A._Bartnik_Skladnia_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Historia języka angielskiego Historia_jezyka_angielskiego_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Metodyka Ewa_Guz_Metodyka_seminarium_I_i_IIr_MA.pdf

Piotr_Steinbrich_Metodyka_seminarium_IIr_IIst.pdf

Tyflodydaktyka BMarek_-_Seminarium_magisterskie_-_studia_II_stopnia_I_i_II_rok.pdf

Socjolingwistyka M._Hornsby_Socjolingwistyka_seminarium_IIr_IIst.pdf

 

Profil literaturoznawczy

 

Wykłady obowiązkowe

Wykład monograficzny literaturoznawczy

 

Ćwiczenia uzupełniające II

Teoria literatury II K._Rusilowicz_Teoria_literatury_II_IIr_IIst.pdf

Współczesne trendy w literaturze anglijęzycznej A._Bednarski_Wspolczesne_trendy_w_literaturach_anglojezycznych_IIr_IIst.pdf

Teatr i dramat amerykański A._Matysiak_Teatr_i_dramat_amerykanski_IIr_IIst.pdf

Nowe tendencje w etnicznej literaturze amerykańskiej E._Banka_Nowe_Tendencje_w_Etnicznej_Literaturze_Amerykanskiej.pdf

Kultura kolonialna U.Niewiadomska-Flis_Kultura_kolonialna_IIr_MA.pdf

 

Seminaria maigisterskie

Literatura angielska

Literatura amerykańska

Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej G.Maziarczyk_Literatura_a_nowe_zjawiska_w_kulturze_wspolczesnej_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Literaturoznawstwo L._Borowiec_G._Maziarczyk_J.K._Teske_S.Wacior_Literaturoznwastwo_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Metodyka Ewa_Guz_Metodyka_seminarium_I_i_IIr_MA.pdf

Piotr_Steinbrich_Metodyka_seminarium_IIr_IIst.pdf

Tyflodydaktyka BMarek_-_Seminarium_magisterskie_-_studia_II_stopnia_I_i_II_rok.pdf

Socjolingwistyka M._Hornsby_Socjolingwistyka_seminarium_IIr_IIst.pdf

 

Dodatkowa specjalizacja - Translatoryka

Ćwiczenia

Audiodeskrypcja A._Sadowska_Audiodeskrypcja_IIr_IIst.pdf

Tłumaczenie konsekutywne Andrzej_Antoszek_Tlumaczenie_konsekutywne.pdf

Tłumaczenie kabinowe (symultaniczne) K.Klimkowski_Tlumaczenie_symultaniczne_IIr_IIst.pdf

 

STUDIA DOKTORANCKIE

 

I ROK

Seminaria doktoranckie

Fonologia E._Cyran_Fonologia_seminarium_PhD.pdf

Tyflodydaktyka BMarek_-_seminarium_doktoranckie_rok_I-IV.pdf

Morfologia seminarium_doktorskie_malic_2012_seminarium_doktoranckie.pdf

Składnia

Literatura Angielska

Literatura Amerykańska

Językoznawstwo stosowane i historyczne

A._Bloch-Rozmej_Jezykoznawstwo_stosowane_i_histopryczne_sem_Ir_PhD.pdf

 

Konwersatoria językoznawcze

Socjolingwistyka M._Hornsby_Socjolingwistyka_Ir_IVr_PhD.pdf

Modele reprezentacyjne w fonologii generatywnej S._Zdziebko_Modele_reprentacyjne_w_fonologiigeneratywnej_konwersatorium_Ir_PhD.pdf

 

Konwersatoria literaturoznawcze

Współczesne teorie literaturoznawcze. Przegląd

Najnowsze trendy i zjawiska we współczesnej literaturze amerykańskiej. Przegląd

 

Wykład językoznawczy

Morfologia a leksyka

Systemy fonologiczne niestandardowych dialektów języka angielskiego S._Zdziebko_Systemy_fonologiczne_niestandardowych_dialektow_jezyka_angielskiego_wyklad_Ir_IIIr_PhD.pdf

 

Wykład literaturoznawczy

America, New Media, and Transatlantic Perspective: Neo Baroque in Digital Era

Wielka powieść amerykańska

American Historiographic Metafiction

 

 

II ROK

Seminaria doktoranckie

Fonologia E._Cyran_Fonologia_seminarium_PhD.pdf

Tyflodydaktyka BMarek_-_seminarium_doktoranckie_rok_I-IV.pdf

Morfologia seminarium_doktorskie_malic_2012_seminarium_doktoranckie.pdf

Składnia

Literatura Angielska

Literatura Amerykańska

Językoznawstwo stosowane i historyczne A._Bloch-Rozmej_Jezykoznawstwo_stosowane_i_histopryczne_sem_Ir_PhD.pdf

 

Konwersatoria językoznawcze

Współczesne trendy w teorii składniowej A._Bartnik_Wspolczesne_trendy_w_teorii_skladniowej_konwers_PhD.pdf

Językoznawstwo korpusowe W._Guz_Jezykoznawstwo_korpusowe_IIr_PhD.pdf

 

Konwersatoria literaturoznawcze

Najnowsze trendy i zjawiska we współczesnych literaturach anglojęzycznych: Przegląd I.

Najnowsze trendy i zjawiska we współczesnych literaturach anglojęzycznych: Przegląd II.

 

Wykład językoznawczy

Wykład monograficzny językoznawczy razem z IIr. MA J._Wojcik_wyklad_monograficzny_-_theories_of_sound_change_IIr_IIst_Isem.pdf

 

Wykład literaturoznawczy

Wykład monograficzny literaturoznawczy

 

 

 

 

III ROK

Seminaria doktoranckie

Fonologia E._Cyran_Fonologia_seminarium_PhD.pdf

Tyflodydaktyka BMarek_-_seminarium_doktoranckie_rok_I-IV.pdf

Morfologia seminarium_doktorskie_malic_2012_seminarium_doktoranckie.pdf

Składnia

Literatura Angielska

Literatura Amerykańska

Językoznawstwo stosowane i historyczne A._Bloch-Rozmej_Jezykoznawstwo_stosowane_i_histopryczne_sem_Ir_PhD.pdf

 

Konwersatoria językoznawcze (dla lat III-IV)

Najnowsze trendy w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych BMarek_-_konwersatorium_PHD.pdf

Współczesne teorie w językoznawstwie historycznym M._Charzynska-Wojcik_Wspolczesne_teorie_w_jez._historycznym_konwers_IIIr_PhD.pdf

 

Konwersatoria literaturoznawcze

Melancholia w kulturze i literaturze amerykańskiej I

Melancholia w kulturze i literaturze amerykańskiej II

 

Wykład językoznawczy (jeden dla lat III-IV)

Wykład monograficzny językoznawczy (wykład) Anna_Malicka-Kleparska_Morfologia_a_leksyka_wyklad_studia_doktoranckie.pdf

 

Wykład literaturoznawczy (jeden dla lat III-IV)

Wykład monograficzny literaturoznawczy (wykład)

 

 

 

IV ROK

Seminaria doktoranckie

Fonologia E._Cyran_Fonologia_seminarium_PhD.pdf

Tyflodydaktyka BMarek_-_seminarium_doktoranckie_rok_I-IV.pdf

Morfologia seminarium_doktorskie_malic_2012_seminarium_doktoranckie.pdf

Składnia

Literatura Angielska

Literatura Amerykańska

Językoznawstwo stosowane i historyczne A._Bloch-Rozmej_Jezykoznawstwo_stosowane_i_histopryczne_sem_Ir_PhD.pdf

 

Konwersatoria językoznawcze (dla lat III-IV)

Najnowsze trendy w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Współczesne teorie w językoznawstwie historycznym

Współczesne językoznawstwo pragmatyczne Wspolczesne_jezykoznawstwo_pragmatyczne_rok_4_PhD.pdf

 

Konwersatoria literaturoznawcze

Wybrane zagadnienia z metodologii nauk humanistycznych J.K._Teske_Wybrane_zagadnienia_z_metdologii_nauk_humanistycznych_konwersatorium_IVr_PhD.pdf

Wybrane zagadnienia z poznawczej teorii sztuki J.K.Teske_Wybrane_zagadnienia_z_poznawczej_teorii_sztuki_konwersatorium_IVr_PhD.pdf

 

 

Wykład językoznawczy (jeden dla lat III-IV)

Wykład monograficzny językoznawczy "Kwestie semantyczne w słowotwórstwie angielskim"

/"Semantic issues in English word-formation"/

 

Wykład literaturoznawczy

Wykład monograficzny literaturoznawczy

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

I ROK

 

Moduł 1 - Przedmioty ogólnouniwersyteckie i misyjne 

Logika praktyczna (wykład)

Logika praktyczna (ćwiczenia)

 

Moduł 2 - Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonetyka i Fonologia

Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonetyka i Fonologia (ćwiczenia) Slawomir_Zdziebko_Gramatyka_opisowa_j._angielskiego_fonetyka_i_fonologia_cw_Ir_Ist.pdf

 

Moduł 3 - Literaturoznawstwo

Historia literatury angielskiej I (konwersatorium) Aleksander_Bednarski_Historia_lieratury_angielskiej_Ir_Ist.pdf

Historia literatury angielskiej I (ćwiczenia) Grzegorz_Maziarczyk_Historia_literatury_angielskiej_cw_Ir_Ist.pdf

Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia)

 

Moduł 4 - Praktyczna nauka języka angielskiego

Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia)

Mariola_Kasperek_Malgorzata_Wietrzyk_PNJA_leksyka_Ir.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia) Mariola_Kasperek_Artur_Stepniak_PNJA_pisanie_Ir.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia) Monika_Gozdor_PNJA_gramatyka_Ir_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia)

Mariola_Kasperek_Artur_Stepniak_PNJA_konwersacje_Ir.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka (ćwiczenia)

Justyna_Gileta_PNJA_fonetyka_Ir_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia) Mariola_Kasperek_PNJA_sprawnosci_zintegrowane_Ir.pdf

Justyna_Gileta_Mariola_Kasperek_PNJA_sprawnosci_zintegrowane_Ir_Ist.pdf

 

Moduł 5 - Lektoraty

Łacina (ćwiczenia)

Język niemiecki (ćwiczenia)

 

 

 

II ROK

Wykłady obowiązkowe

Historia filozofii

 

Konwersatoria obowiązkowe

Historia literatury amerykańskiej U._Niewiadomska-Flis_Historia_literatury_amerykanskiej_konwersatorium_IIr_Ist_sem_1_2.pdf

Historia Anglii i USA Anna_Antonowicz_Historia_GB_i_USA_konwersatorium_IIr_Ist_IVsem.pdf

Wprowadzenie do kulturoznawstwa brytyjskiego Anna_Antonowicz_Wstep_do_kulturoznastwa_brytyjskiego_IIr_Ist.pdf

Wprowadzenie do dydaktyki języka angielskiego Izabela_Batyra_Wprowadzenie_do_dydaktyki_j._angielskiego_IIr_Ist.pdf

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo Lukasz_Borowiec_PNJA_leksyka_IIr_Ist_sem1.pdf

Lukasz_Borowiec_PNJA_leksyka_IIr_Ist_sem2.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie Justyna_Gileta_Artur_Stepniak_PNJA_pisanie_IIr_Ist.pdf

Justyna_Gileta_Artur_Stepniak_PNJA_pisanie_IIr_Ist_.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka

Anna_Bysiecka-Maciaszek_PNJA_gramatyka_IIr_Ist_sem_I_i_II.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje Mark_O_Fionnain_Lukasz_Borowiec_PNJA_konwersacje_IIr_Ist..pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka Izabela_Batyra_PNJA_fonetyka_IIr_Ist.pdf

Gramatyka opisowa języka angielskiego: Morfologia I Składnia

Historia literatury angielskiej II

Historia literatury amerykańskiej U._Niewiadomska-Flis_Historia_literatury_amerykanskiej_cw_IIr_Ist_sem_1_2.pdf

 

Lektoraty

Język niemiecki (ćwiczenia)

 

 

 

Specjalizacja nauczycielska (do wyboru)

 

Wykłady obowiązkowe

Dydaktyka ogólna

Pedagogika ogólna Piotr_Magier_Pedagogika_ogolna.pdf

Psychologia ogólna

Psychologia rozwoju człowieka

 

Konwersatoria obowiązkowe

Metodyka nauczania języka angielskiego (edukacja przedszkolna i I etap edukacyjny, klasy I-III) Izabela_Batyra_Dydaktyka_nauczania_j._angielskiego_nauczanie_wczesnoszkolne_IIr_Ist.pdf

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Emisja głosu

 

 

 

III ROK

 

Wykłady obowiązkowe

Etyka

 

Konwersatoria obowiązkowe

Historia języka angielskiego

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo Krzysztof_Flis_PNJA_lexis_IIIr_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie Aleksandra_Kanaszewska_PNJA_pisanie_IIIr_Ist_IIsem.pdf

Aleksandra_Kanaszewska_PNJA_pisanie_IIIr_Ist_I_i_IIsem.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka Malgorzata_Wietrzyk_PNJA_gramatyka_IIIr_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje Mark_O_Fionnain_PNJA_konwersacje_IIIr_Ist..pdf

Historia języka angielskiego Monika_Gozdor_Historia_jezyka_angielskiego_cw_IIIr_Ist.pdf

Gramatyka kontrastywna angielsko-polska Aleksandra_Kanaszewska_Gramatyka_kontrastywna_IIIr_Ist_IIsem.pdf

Technologia informacyjna Michal_Narecki_IT_IIIr_Ist_Isem.pdf

Michal_Narecki_IT_IIIr_Ist_IIsem.pdf

 

Seminaria licencjackie

Dydaktyka

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo

Anna_Bysiecka-Maciaszek_seminarium_literaturoznawcze_IIIr_Ist_sem_I_i_II.pdf

Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)

 

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

I ROK

 

Moduł 1 - Przedmioty ogólnouniwersyteckie i misyjne 

Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)

Katolicka nauka społeczna (wykład)

 

Moduł 2 - Praktyczna nauka języka angielskiego

Praktyczna nauka języka angielskiego - leksyka (ćwiczenia) Karolina_Drabikowska_PNJA_lexis_Ir_IIst.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia) J.Misiuda_E.Partyka_W.Guz_PNJA_pisanie_Ir_IIst.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia) Piotr_Keller_PNJA_speaking_Ir_IIst.pdf

Piotr_Keller_PNJA_speaking_Ir_IIst_IIgr.pdf

Karolina_Drabikowska_PNJA_speaking_Ir_IIst.pdf

Karolina_Drabikowska_Wojciech_Guz_PNJA_speaking_Ir_IIst.pdf

 

Moduł 3 - Językoznawstwo

Komponent przedmiotów obowiązkowych

Wykład monograficzny językoznawczy (wykład) J._Wojcik_wyklad_monograficzny_-_theories_of_sound_change_Ir_IIst_Isem_i_IIsem.pdf

Komponent przedmiotów specjalistycznych do wyboru

Morfologia (ćwiczenia) A._Malicka-Kleparska_Morfologia_cw_Ir_i_IIr_IIst.pdf

M._Bloch-Trojnar_Morfologia_cw_Ir_IIst.pdf

Językoznawstwo historyczne (ćwiczenia) Jezykoznawstwo_historyczne_cwiczenia_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Metodyka (ćwiczenia) Pawel_Czerniak_Metodyka_cw_Ir_IIst.pdf

 

Moduł 4 - Literaturoznawstwo

Komponent przedmiotów obowiązkowych

Wykład monograficzny literaturoznawczy (wykład) Z._Kolbuszewska_American_Popular_Literature_and_Culture_in_the_Perspective_of_Forensic_Imagination_Ir_IIst.pdf

Komponent przedmiotów specjalistycznych do wyboru

Literatura angielska (ćwiczenia) Lukasz_Borowiec_Literatura_angielska_cw_Ir_IIst_sem1_2.pdf

Literatura brytyjska (ćwiczenia)

Translatoryka (ćwiczenia)

 

Moduł 5 - Seminaria magisterskie

Morfologia Anna_Malicka-Kleparska_seminarium.pdf

M._Bloch-Trojnar_Morfologia_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Językoznawstwo historyczne Jezykoznawstwo_historyczne_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Metodyka Anna_Bloch-Rozmej_Metodyka_seminarium_Ir_IIst.pdf

Literatura angielska Lukasz_Borowiec_Literatura_angielska_seminarium_Ir_IIst_sem1_2.pdf

Literatura brytyjska

Translatoryka Konrad_Klimkowsk_Translatoryka_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

 

 

 

II ROK

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Praktyczna nauka języka angielskiego - leksyka Marietta_Rusinek_PNJA_lexis_IIr_IIst.pdf

Ewelina_Mokrosz_PNJA_leksyka_IIr_IIsem_IIst.pdf

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie D._Bugno-Narecka_PNJA_pisanie_IIr_IIst_Isem.pdf

Slawomir_Zdziebko_PNJA_pisanie_IIr_IIst.pdf

 

Profil językoznawczy

 

Wykłady obowiązkowe

Wykład monograficzny językoznawczy M._Bloch-Trojnar_Wybrane_zagadnienia_analizy_morfologicznej_wyklad_IIr_IIst.pdf

 

Ćwiczenia specjalistyczne do wyboru

Morfologia A._Malicka-Kleparska_Morfologia_cw_Ir_i_IIr_IIst.pdf

M._Bloch-Trojnar_Morfologia_cw_IIr_IIst.pdf

Językoznawstwo historyczne M.Charzynska-Wojcik_J.Wojcik_Jezykoznawstwo_historyczne_cw_Ir_i_IIr_Isem_i_IIsem_IIst.pdf

Metodyka Pawel_Czerniak_Metodyka_cw_IIr_IIst.pdf

 

Seminaria maigisterskie

Morfologia Anna_Malicka-Kleparska_seminarium.pdf

M._Bloch-Trojnar_Morfologia_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Językoznawstwo historyczne Jezykoznawstwo_historyczne_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Metodyka

 

Profil literaturoznawczy

 

Wykłady obowiązkowe

Wykład monograficzny literaturoznawczy Aleksander_Bednarski_Trendy_we_wspolczesnej_literaturze_walijskiej_IIr_IIst.pdf

Aleksander_Bednarski_Trendy_we_wspolczesnej_literaturze_walijskiej_IIr_IIst_IIsem.pdf

 

Ćwiczenia specjalistyczne do wyboru

Literatura brytyjska Aleksander_Bednarski_Literatura_brytyjska_cw_IIr_IIst_Isem.pdf

Aleksander_Bednarski_Literatura_brytyjska_cw_IIr_IIst_IIsem.pdf

Literatura amerykańska Z._Kolbuszewska_Literatura_Amerykanska_cwczenia_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Translatoryka

 

Seminaria maigisterskie

Literatura brytyjska Aleksander_Bednarski_Literatura_brytyjska_seminarium_IIr_IIst_Isem.pdf

Aleksander_Bednarski_Literatura_brytyjska_seminarium_IIr_IIst_IIsem.pdf

Literatura amerykańska Z._Kolbuszewska_Literatura_Amerykanska_sem_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Translatoryka Konrad_Klimkowsk_Translatoryka_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

 

 

Specjalizacja pedagogiczna

 

Psychologia (konwersatorium) Lidia_Wisniewska_Psychologia_konwersatorium.pdf

Pedagogika (konwersatorium)

Dydaktyka języka angielskiego (konwersatorium) Izabela_Batyra_Dydaktyka_nauczania_j._angielskiego_IIr_IIst.pdf

 

 

 

 

FILOLOGIA NIDERLANDZKA

Studia stacjonarne I stopnia

I ROK

Wykłady obowiązkowe

Logika

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja S._Bgoaerts_PNJN_konwersacja_Ir_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo K._Tomaka_PNJN_slownictwo_Ir_BA_FN.pdf

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka K._Tomaka_PNJN_gramatyka_Ir_BA_FN.pdf

L.Lech_PNJN_Gramatyka_Ir_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie L.Lech_PNJN_Pisanie_Ir_Ist.pdf

Język łaciński

Logika

 

Konwersatoria obowiązkowe

Wstęp do językoznawstwa

Wstęp do literaturoznawstwa U.Niewiadomska-Flis_Wstep_literaturoznawstwo_Ir_BA_FN.pdf

Historia Niderlandów R._Neels_Historia_Niderlandow_Ir_Ist.pdf

R._Neels_Historia_Niderlandow_Ir_Ist_EN.pdf

Teoria komunikacji językowej

J._Sak-Wernicka_Teoria_komunikacji_jezykowej_konwersatorium_Ir_BA_FN.pdf

Technologia informacyjna

Wstep do kulturoznawstwa niderlandzkiego L._Lech_Wstep_do_kulturoznawstwa_niderlandzkiego_Ir_Ist_FN.pdf

 

II ROK

Wykłady obowiązkowe

Gramatyka języka niderlandzkiego E._Majewska_Gramatyka_jez._niderlandzkiego_IIr_Ist.pdf

E._Majewska_Gramatyka_jez._niderlandzkiego_efekty_ksztalcenia_IIr_Ist.pdf

Historia literatury niderlandzkiej*M._Polkowski_Literatura_niderlandzka_wyklad_IIr_Ist.pdf

Historia filozofii

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja S._Bgoaerts_PNJN_konwersacja_IIr_Ist.pdf

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka

A._Flor-Gorecka_PNJN_gramatyka_IIr_BA_FN.pdf

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie A._Flor-Gorecka_PNJN_pisanie_IIr_BA_FN.pdf

Historia literatury niderlandzkiej*M._Polkowski_Literatura_niderlandzka_cwiczenia_IIr_Ist.pdf

 

Konwersatoria obowiązkowe

Teoria literatury A._Bednarski_Teoria_literatury_IIr_Ist_Isem_FN.pdf

A._Bednarski_Teoria_literatury_IIr_Ist_IIsem_FN.pdf

Gramatyka kontrastywna E._Majewska_Gramatyka_kontrastywna_IIr_Ist.pdf

E._Majewska_Gramatyka_kontrastywna_efekty_ksztalcenia_IIr_Ist.pdf

 

III ROK

Wykłady obowiązkowe

Gramatyka języka niderlandzkiego E._Majewska_Gramatyka_jez._niderlandzkiego_IIIr_Ist.pdf

E._Majewska_Gramatyka_jez._niderlandzkiego_efekty_ksztalcenia_IIIr_Ist.pdf

Literatura niderlandzka Ludo_Jongen_Literatura_niderlandzka_IIIr_BA_FN.pdf

Ludo_Jongen_Literatura_niderlandzka_IIIr_BA_FN_efekty_ksztalcenia.pdf

Etyka

Wykład językoznawczy E._Majewska_Wyklad_jezykoznawczy_IIIr_Ist.pdf

E._Majewska_Wyklad_jezykoznawczy_efekty_ksztalcenia_IIIr_Ist.pdf

Wykład literaturoznawczy M._Polkowski_Wyklad_literaturoznawczy_Literatura_niderlandzka_IIIr_Ist.pdf

Wykład kulturoznawczy R._Neels_Wyklad_kulturoznawczy_IIIr_Ist.pdf

R._Neels_Wyklad_kulturoznawczy_IIIr_Ist_EN.pdf

 

Seminaria licencjackie

Seminarium jezykoznawcze E._Majewska_Seminarium_jezykoznawcze_IIIr_Ist.pdf

E._Majewska_Seminarium_jezykoznawcze_efekty_ksztalcenia_IIIr_Ist.pdf

Seminarium literaturoznawcze M._Polskowski_Literatura_niderlandzka_seminarium_IIIr_Ist.pdf

Seminarium kulturoznawcze R._Neels_Seminarium_kulturoznawcze_IIIr_Ist.pdf

R._Neels_Seminarium_kulturoznawcze_IIIr_Ist_EN.pdf

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja M.Waterlot_PNJN_konwersacja_IIIr_Ist.pdf

M.Waterlot_PNJN_konwersacja_IIIr_Ist_EN.pdf

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo PNJN_slownictwo_IIIr_Ist.pdf

PNJN_slownictwo_IIIr_Ist_EN.pdf

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka

A._Flor-Gorecka_PNJN_gramatyka_IIIr_BA_FN.pdf

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie A._Flor-Gorecka_PNJN_pisanie_IIIr_BA_FN.pdf

Literatura niderlandzka M._Polkowski_Literatura_niderlandzka_cwiczenia_IIIr_Ist.pdf

 

Konwersatoria obowiązkowe

Wiedza o krajach niderlandzkiego obszaru językowego R.Neels_Wiedza_o_krajach_niderlandzkiego_obszaru_jezykowego_IIIr_Ist.pdf

R.Neels_Wiedza_o_krajach_niderlandzkiego_obszaru_jezykowego_IIIr_Ist_EN.pdf

Historia języka niderlandzkiego R.Neels_Historia_jezyka_niderlandzkiego_IIIr_Ist.pdf

R.Neels_Historia_jezyka_niderlandzkiego_IIIr_Ist_EN.pdf

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

I ROK

 

Seminaria

Seminarium językoznawcze W._Engelbrecht_Seminarium_jezykoznawcze_Ir_IIst.pdf

W._Engelbrecht_Seminarium_jezykoznawcze_efekty_ksztalcenia_Ir_IIst.pdf

W._Engelbrecht_Seminarium_jezykoznawcze_efekty_ksztalcenia_Ir_IIst_.pdf

Seminarium literaturoznawcze komparatystyczne  Ludo_Jongen_Literatura_Niderlandzka_seminarium_Ir_IIst.pdf

Seminarium fonologia K._Jaskula_Fonologia_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Seminarium składnia A._Bartnik_Skladnia_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Seminarium literaturoznawcze M._Polkowski_Literatura_niderlandzka_seminarium_Ir_IIst.pdf

M._Polkowski_Literatura_niderlandzka_seminarium_Ir_IIst_opis.pdf

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - sprawności zintegrowane PNJN_Slownictwo_Ir_IIst.pdf

PNJN_Slownictwo_Ir_IIst_EN.pdf

Translatoryka niderlandzka M._Waterlot_Translatoryka_Niderlandzka_Ir_IIst.pdf

M._Waterlot_Translatoryka_Niderlandzka_Ir_IIst_EN.pdf

Stylistyka niderlandzka M._Waterlot_Stylistyka_niderlandzka_Ir_IIst.pdf

M._Waterlot_Stylistyka_niderlandzka_Ir_IIst_EN.pdf

 

Wykłady obowiązkowe

Biblia - istota i rola w kulturze

Językoznawstwo Niderlandzkie W._Engelbrecht_Jezykoznawstwo_niderlandzkie_wyklad_Ir_IIst.pdf

W._Engelbrecht_Jezykoznawstwo_niderlandzkie_efekty_ksztalcenia_Ir_IIst.pdf

W._Engelbrecht_Jezykoznawstwo_niderlandzkie_efekty_ksztalcenia_Ir_IIst_.pdf

Literatura Niderlandzka Ludo_Jongen_Literatura_Niderlandzka_wyklad_Ir_IIst.pdf

 

 

II ROK

 

Seminaria

Seminarium językoznawcze W._Engelbrecht_Seminarium_jezykoznawcze_Ir_IIst.pdf

W._Engelbrecht_Seminarium_jezykoznawcze_efekty_ksztalcenia_Ir_IIst.pdf

W._Engelbrecht_Seminarium_jezykoznawcze_efekty_ksztalcenia_Ir_IIst_.pdf

Seminarium literaturoznawcze komparatystyczne Ludo_Jongen_Literatura_Niderlandzka_seminarium_Ir_IIst.pdf

Seminarium fonologia K._Jaskula_Fonologia_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Seminarium składnia A._Bartnik_Skladnia_seminarium_Ir_i_IIr_IIst.pdf

Seminarium literaturoznawcze 

M._Polkowski_Literatura_niderlandzka_seminarium_Ir_IIst.pdf

M._Polkowski_Literatura_niderlandzka_seminarium_Ir_IIst_opis.pdf

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Translatoryka niderlandzka M._Waterlot_Translatoryka_Niderlandzka_IIr_IIst.pdf

M._Waterlot_Translatoryka_Niderlandzka_IIr_IIst_EN.pdf

Analiza tekstów literackich i specjalistycznych W._Engelbrecht_Analiza_tekstow_literackich_i_specjalistycznych_IIr_IIst.pdf

W._Engelbrecht_Analiza_tekstow_literackich_i_specjalistycznych_efekty_ksztalcenia_IIr_IIst.pdf

W._Engelbrecht_Analiza_tekstow_literackich_i_specjalistycznych_efekty_ksztalcenia_IIr_IIst_.pdf

 

Wykłady obowiązkowe

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

Językoznawstwo Niderlandzkie W._Engelbrecht_Jezykoznawstwo_niderlandzkie_wyklad_IIr_IIst.pdf

W._Engelbrecht_Jezykoznawstwo_niderlandzkie_wyklad_efekty_ksztalcenia_IIr_IIst.pdf

W._Engelbrecht_Jezykoznawstwo_niderlandzkie_wyklad_efekty_ksztalcenia_IIr_IIst_.pdf

Kulturoznawstwo niderlandzkie R.Neels_Kulturoznawstwo_niderlandzkie_IIr_IIst.pdf

R.Neels_Kulturoznawstwo_niderlandzkie_IIr_IIst_EN.pdf

Literaturoznawstwo niderlandzkie Ludo_Jongen_Literaturoznawstwo_Niderlandskie_IIr_IIst.pdf

 

Autor: Magdalena Gałan
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2014, godz. 11:36 - Monika Tokarczyk