Rok 2012/ 2013

 

 

  • kierunek: filologia polska

 

studia I stopnia (licencjackie)

 

studia II stopnia (magisterskie)

 

 

 

  • kierunek: edytorstwo

 

studia I stopnia (licencjackie)

 

 

 

  • kierunek: wiedza o teatrze

 

studia I stopnia

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2012, godz. 10:09 - Małgorzata Nowak-Barcińska