rok akademicki 2012/13

 

kierunek: filologia polska

 

studia I stopnia

 

 

Rok I

 

Wykłady obowiązkowe

 

Logika

Historia Polski

Gramatyka opisowa języka polskiego, część I: fonetyka, fonologia, słowotwórstwo, fleksja imienna

Wprowadzenie do nauki o języku

Literatura średniowiecza

Literatura renesansu

Literatura baroku

Literatura i kultura w epoce oświecenia

Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze – renesans – barok

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Gramatyka opisowa języka polskiego, część I

Leksykologia i leksykografia

Historia literatury staropolskiej

Historia literatury oświecenia i romantyzmu

Analiza dzieła literackiego

Poetyka, część I

Nauki pomocnicze historii literatury

Logika

Język obcy nowożytny

Język łaciński

Wychowanie fizyczne

 

Zajęcia specjalizacyjne (specjalizacja nauczycielska)

Psychologia ogólna

Pedagogika ogólna

Emisja głosu

 

Zajęcia dla studentów obcokrajowców I i II roku (łączone)

Kultura polska (ćwiczenia)

Kultura języka polskiego (ćwiczenia

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2012, godz. 20:39 - Małgorzata Nowak-Barcińska