Sylabusy przedmiotów na kierunku filologia niderlandzka

Studia I stopnia stacjonarne

 

I rok studiów

 

Moduł 1 - przedmioty ogólnouniwersyteckie i misyjne

Logika praktyczna (wykład)

Logika praktyczna (ćwiczenia)

Wychowanie Fizyczne

 

Moduł 2 - zajęcia kierunkowe - ogólne

Język łaciński (ćwiczenia)

811n Technologia informacyjna (ćwiczenia)

 

Moduł 3 - treści podstawowe - praktyczna nauka j. niderlandzkiego

801n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – konwersacja (ćwiczenia)

803n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia)1

804n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia)2

806n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – gramatyka (ćwiczenia)1

807n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – gramatyka (ćwiczenia)2

809n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – pisanie (ćwiczenia)1

810n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – pisanie (ćwiczenia)2

 

Moduł 4 - treści kierunkowe - historia Niderlandów, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo niderlandzkie

814n Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)

815n Historia Niderlandów (konwersatorium)

817n Wstęp do kulturoznawstwa niderlandzkiego (konwersatorium)

 

Moduł 5 - treści kierunkowe - językoznawstwo niderlandzkie

813n Wstęp do językoznawstwa (konwersatorium)

816n Teoria komunikacji językowej (konwersatorium)

 

II rok studiów

 

Wykłady obowiązkowe

Historia filozofii (wykład)

821n Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)

822n Historia literatury niderlandzkiej (wykład)

 

Ćwiczenia obowiązkowe

823n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – konwersacja (ćwiczenia)

825n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia)

827n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – gramatyka (ćwiczenia)

829n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – pisanie (ćwiczenia)

831n Historia literatury niderlandzkiej (ćwiczenia)

 

Konwersatoria obowiązkowe

832n Teoria literatury (konwersatorium)

834n Gramatyka kontrastywna (konwersatorium)

 

Lektoraty - jeden do wyboru

1a. Język angielski

1b. język niemiecki

 

Specjalizacja dodatkowa – Komunikacja niderlandzkojęzyczna w miejscu pracy (zawieszona w r. akad. 2012-2013)

 

836n Zarządzanie komunikacją (wykład)

837n Komunikacja niderlandzkojęzyczna w miejscu pracy (konwersacje)

838n Komunikacja niderlandzkojęzyczna w miejscu pracy (pisanie) – (konwersacje + e-learning)

 

Specjalizacja anglistyczna dla filologii niderlandzkiej

 

840n Praktyczna nauka języka angielskiego – słownictwo i gramatyka (ćwiczenia)

841n Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje i pisanie (ćwiczenia)

842n Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i wiedzy o języku (ćwiczenia)

 

III rok studiów

 

Wykłady obowiązkowe

Etyka - wykład

850n Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład + e-learning)

851n Literatura niderlandzka (wykład+ e-learning)

853n Wykład językoznawczy (wykład+ e-learning))

854n Wykład literaturoznawczy (wykład+ e-learning))

855n Wykład kulturoznawczy (wykład+ e-learning)) (PL) (EN)

 

Seminaria - 1 do wyboru

856n Seminarium językoznawcze (sem)1

857n Seminarium literaturoznawcze (sem)2

858n Seminarium kulturoznawcze (sem)3 (PL) (EN)

 

Ćwiczenia obowiązkowe

859n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – konwersacja (ćwiczenia) (PL) (EN)

861n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – pisanie (ćwiczenia)

862n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – gramatyka (ćwiczenia)

863n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia)

864n Literatura niderlandzka (ćwiczenia+ e-learning))

 

Konwersatoria obowiązkowe

865n Wiedza o krajach niderlandzkiego obszaru językowego (konwersatorium) (PL) (EN)

866n Historia języka niderlandzkiego (konwersatorium) (PL) (EN)

 

Lektoraty (1 do wyboru)

Język angielski / język niemiecki

 

Specjalizacja dodatkowa – komunikacja niderlandzkojęzyczna w miejscu pracy (zawieszona w r. akad. 2012-2013)

 

870n Public relations (konwersatorium)

871n Niderlandzki w miejscu pracy (pisanie + konwersacje)

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie

 

Specjalizacja anglistyczna dla filologii niderlandzkiej

 

875n Praktyczna nauka języka angielskiego – słownictwo i gramatyka (ćwiczenia)

876n Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje i pisanie (ćwiczenia)

877n Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i wiedzy o języku (ćwiczenia)

Autor: Marcin Polkowski
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2012, godz. 21:30 - Marcin Polkowski