Sylabusy przedmiotów na kierunku filologia niderlandzka

Studia II stopnia stacjonarne


I rok studiów

 

Moduł 1 - przedmioty ogólnouniwersyteckie i misyjne

Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)

 

Moduł 2 - treści podstawowe - praktyczna nauka j. niderlandzkiego

903n Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – sprawności zintegrowane  (ćwiczenia)

 

Moduł 3 - translatoryka i stylistyka niderlandzka

904n Translatoryka niderlandzka (ćwiczenia)

905n Stylistyka niderlandzka (ćwiczenia)

 

Moduł 4 - treści kierunkowe - literaturoznawstwo i kulturoznawstwo niderlandzkie

910n Językoznawstwo niderlandzkie (wykład)

911n Literatura niderlandzka (wykład)

 

Moduł 5 - treści kierunkowe - językoznawstwo niderlandzkie

(rozpoczyna się na II roku)

 

Moduł 6 - seminarium - 1 do wyboru

901n Seminarium językoznawcze (rok I + II)

902n Seminarium literaturoznawcze komparatystyczne (rok I + II)

912n Seminarium literaturoznawcze – poezja niderlandzka

Seminarium fonologia

Seminarium składnia

Seminarium literaturoznawcze

 

II rok studiów

 

Seminaria - 1 do wyboru

901n Seminarium językoznawcze (rok I + II)

902n Seminarium literaturoznawcze komparatystyczne (rok I + II)

Seminarium fonologia

Seminarium składnia

Seminarium literaturoznawcze

 

Wykłady obowiązkowe

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)

915n Językoznawstwo niderlandzkie (wykład)

916n Kulturoznawstwo niderlandzkie (wykład) (PL) (EN)

917n Literaturoznawstwo niderlandzkie (wykład)

 

Ćwiczenia obowiązkowe

913n Translatoryka niderlandzka (ćwiczenia) (PL) (EN)

914n Analiza tekstów literackich i specjalistycznych (ćwiczenia)

Autor: Marcin Polkowski
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2012, godz. 21:14 - Marcin Polkowski