Studia I stopnia

 

I rok

 

Wykłady obowiązkowe

001 Logika

 

Konwersatoria obowiązkowe

002 Wstęp do literaturoznawstwa

003 Wstęp do językoznawstwa

 

Ćwiczenia obowiązkowe

004 Logika

 

Ćwiczenia do wyboru

005 Język grecki

006 Język łaciński

 

007 Wychowanie fizyczne

 

Lektoraty

008 Język obcy zachodnioeuropejski

 

SPECJALNOŚĆ ROSYJSKA

 

Wykłady obowiązkowe

009 Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – fonetyka, słowotwórstwo, morfologia

010 Historia literatury staroruskiej

011 Historia literatury rosyjskiej (1700-1842)

012 Historia Rosji

 

Ćwiczenia obowiązkowe

013 Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – fonetyka, słowotwórstwo, morfologia

014 Historia literatury staroruskiej

015 Historia literatury rosyjskiej (1700-1842)

016 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – fonetyka

017 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – mówienie

018 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – gramatyka funkcjonalna

019 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – praca z tekstem

020 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – pisanie

 

Specjalizacja rosyjski/ukraiński język komunikacji biznesowej

 

Wykłady obowiązkowe

033 Gospodarka Rosji i Ukrainy

034 Podstawy prawa celnego

 

Konwersatoria obowiązkowe

035 Geografia turystyczna Rosji i Ukrainy

036 Wiedza o Białorusi

 

Specjalizacja nauczycielska

 

Wykłady obowiązkowe

037 Psychologia ogólna

038 Pedagogika ogólna

 

Konwersatorium obowiązkowe

039 Etyka zawodu nauczyciela 

 

Ćwiczenia obowiązkowe

040 Emisja głosu 

 

II rok

 

Wykłady obowiązkowe

041 Historia filozofii

042 Literatura powszechna

 

Konwersatoria obowiązkowe

043 Kultura duchowa Słowian Wschodnich

044 Język starocerkiewnosłowiański

 

Lektoraty

045 Język obcy zachodnioeuropejski

 

SPECJALNOŚĆ ROSYJSKA

 

Wykłady obowiązkowe

046 Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – składnia

047 Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)

 

 

Konwersatoria obowiązkowe

048 Gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska

 

Ćwiczenia obowiązkowe

049 Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – składnia

050 Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)

051 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – gramatyka funkcjonalna

052 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – mówienie

053 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – praca z tekstem

054 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – pisanie

055 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – drugi język specjalności

 

SPECJALNOŚĆ UKRAIŃSKA

 

Wykłady obowiązkowe

056 Gramatyka opisowa języka ukraińskiego – składnia

057 Historia literatury ukraińskiej XIX i początku XX wieku

 

Konwersatoria obowiązkowe

058 Gramatyka kontrastywna ukraińsko-polska

 

Ćwiczenia obowiązkowe

059 Gramatyka opisowa języka ukraińskiego  – składnia

060 Historia literatury ukraińskiej XIX i początku XX wieku

061 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – gramatyka funkcjonalna

062 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – mówienie

063 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – praca z tekstem

064 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – pisanie

065 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – drugi język specjalności

 

Specjalizacja rosyjski / ukraiński język komunikacji biznesowej

 

Wykłady obowiązkowe

066 Gospodarka Rosji i Ukrainy

 

Ćwiczenia obowiązkowe (według specjalności językowej)

067 Rosyjska terminologia ekonomiczna

068 Ukraińska terminologia ekonomiczna

 

Specjalizacja nauczycielska

 

Wykłady obowiązkowe

069 Dydaktyka ogólna

070 Psychologia ogólna

071 Pedagogika ogólna

 

Ćwiczenia obowiązkowe

072 Dydaktyka szczegółowa języków wschodniosłowiańskich

 

III rok

 

Wykłady obowiązkowe

073 Etyka

 

Ćwiczenia fakultatywne

074 Etyka

 

SPECJALNOŚĆ ROSYJSKA

 

Wykłady obowiązkowe

075 Historia literatury rosyjskiej XX wieku

 

Konwersatoria obowiązkowe

076 Literatura rosyjska końca XX i początku XXI wieku

077 Leksyka we współczesnym języku rosyjskim

078 Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej

 

Ćwiczenia obowiązkowe

079 Historia literatury rosyjskiej XX wieku

080 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – mówienie

081 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – praca z tekstem

082 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – pisanie

 

Seminaria licencjackie (jedno do wyboru)

083 Językoznawstwo rosyjskie I

084 Językoznawstwo rosyjskie II

085 Literatura rosyjska I

086 Literatura rosyjska II

 

 

 

SPECJALNOŚĆ UKRAIŃSKA

 

Wykłady obowiązkowe

087 Historia literatury ukraińskiej XX wieku

 

Konwersatoria obowiązkowe

088 Literatura ukraińska końca XX i początku XXI wieku

089 Leksyka we współczesnym języku ukraińskim

090 Historia języka ukraińskiego z elementami gramatyki historycznej

 

Ćwiczenia obowiązkowe

091 Historia literatury ukraińskiej XX wieku

092 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – mówienie

093 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – praca z tekstem

094 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – pisanie

 

Seminaria licencjackie (jedno do wyboru)

095 Językoznawstwo ukraińskie

096 Literatura ukraińska

 

Specjalizacja rosyjski / ukraiński język komunikacji biznesowej

 

Konwersatoria obowiązkowe

097 Geografia turystyczna Rosji i Ukrainy

098 Realioznawstwo rosyjskie i ukraińskie

099 Podstawy prawa celnego

 

 

Ćwiczenia obowiązkowe (według specjalności językowej)

100 Rosyjska terminologia ekonomiczna

101 Ukraińska terminologia ekonomiczna

102 Korespondencja urzędowa w języku rosyjskim

103 Korespondencja urzędowa w języku ukraińskim

104 Rosyjski język obsługi celnej

105 Ukraiński język obsługi celnej

 

Specjalizacja nauczycielska

 

Wykłady obowiązkowe

106 Psychologia rozwoju człowieka

 

Ćwiczenia obowiązkowe

107 Dydaktyka szczegółowa języków wschodniosłowiańskich

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2013, godz. 10:56 - Monika Grygiel