Studia II stopnia

 

I rok

 

Wykłady obowiązkowe

108 Biblia – istota i rola w kulturze

 

Konwersatoria obowiązkowe

109 Metodologia badań literackich

110 Językoznawstwo ogólne

 

Konwersatoria i ćwiczenia do wyboru

111 Język białoruski

112 Język starocerkiewnosłowiański

113 Współczesna literatura rosyjska

114 Współczesna literatura ukraińska

115 Antropologia kulturowa w Rosji

116 Antropologia kulturowa na Ukrainie

 

Wykłady monograficzne do wyboru (po 30 godz. w każdym semestrze)

117 Językowy obraz świata i kultura Słowian Wschodnich

118 Kulturowe aspekty przekładu filmowego

119 Opozycja polityczna w Rosji dawniej i dziś

120 Bizantyjsko-słowiańska duchowość liturgiczna

121 Dramat i teatr białoruski  w perspektywie europejskiej

122 Narracja i zwrot narratywistyczny w dyskursie współczesnej humanistyki

123 Motywy literackie  w sztuce rosyjskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku

 

 

 

SPECJALNOŚĆ ROSYJSKA

 

Ćwiczenia obowiązkowe

124 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – mówienie

125 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – praca z tekstem

126 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – pisanie

127 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – stylistyka

 

Seminaria magisterskie (jedno do wyboru)

128 Literatura i kultura rosyjska XX wieku – emigracja i metropolia

130 Kultura pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

131 Słownictwo a frazeologia wschodniosłowiańska

132 Komunikacja interkulturowa w języku i przekładzie

 

 

SPECJALNOŚĆ UKRAIŃSKA

 

Ćwiczenia obowiązkowe

133 Praktyczna nauka języka ukraińskiego– mówienie

134 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – praca z tekstem

135 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – pisanie

136 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – stylistyka

 

Seminaria magisterskie (jedno do wyboru)

137 Literatura ukraińska XX-XXI wieku

138 Słownictwo a frazeologia wschodniosłowiańska

 

 

Specjalizacja tłumaczeniowa (obowiązkowa)

 

Wykłady obowiązkowe

139 Teoria przekładu

140 Podstawowe zagadnienia prawne

141 Podstawowe zagadnienia marketingowe

 

Konwersatorium obowiązkowe

144 Organizacja pracy tłumacza

145 Stylistyka języka polskiego

 

Ćwiczenia obowiązkowe (według grup językowych)

146 Tłumaczenie pisemne rosyjskich tekstów literackich

147 Tłumaczenie pisemne ukraińskich tekstów literackich

148 Tłumaczenie pisemne rosyjskich tekstów ekonomicznych i prawnych

149 Tłumaczenie pisemne ukraińskich tekstów ekonomicznych i prawnych

 

 

Specjalizacja nauczycielska (do wyboru)

 

Wykłady obowiązkowe

150 Psychologia

151 Pedagogika

 

Konwersatoria obowiązkowe

152 Dydaktyka szczegółowa języków wschodniosłowiańskich

 

  

II rok

 

Wykłady obowiązkowe

153 Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

 

Wykłady monograficzne do wyboru (po 60 godz. w każdym semestrze)

154 Mimesis w literaturze i kulturze rosyjskiej XX  wieku 

155 Językowy obraz świata i kultura Słowian Wschodnich

156 Kulturowe aspekty przekładu filmowego

157 Opozycja polityczna w Rosji dawniej i dziś

158 Dramat i teatr białoruski  w perspektywie europejskiej

159 Narracja i zwrot narratywistyczny w dyskursie współczesnej humanistyki

160 Motywy literackie  w sztuce rosyjskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku

 

SPECJALNOŚĆ ROSYJSKA

 

Ćwiczenia obowiązkowe

161 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – stylistyka

162 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – mówienie

 

Seminaria magisterskie (jedno do wyboru)

163 Literatura i kultura rosyjska XX wieku – emigracja i metropolia

164 Kultura pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

165 Słownictwo a frazeologia wschodniosłowiańska

166 Komunikacja interkulturowa w języku i przekładzie

 

SPECJALNOŚĆ UKRAIŃSKA

 

Ćwiczenia obowiązkowe

167 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – stylistyka

168 Praktyczna nauka języka ukraińskiego – mówienie

 

Seminaria magisterskie (jedno do wyboru)

169 Literatura ukraińska XX-XXI wieku

170 Słownictwo a frazeologia wschodniosłowiańska

  

Specjalizacja tłumaczeniowa

  

Ćwiczenia obowiązkowe (według grup językowych)

171 Tłumaczenie ustne konsekutywne – specjalność rosyjska

172 Tłumaczenie ustne konsekutywne – specjalność ukraińska

173 Tłumaczenie pisemne tekstów turystycznych – specjalność rosyjska

174 Tłumaczenie pisemne tekstów turystycznych – specjalność ukraińska

175 Tłumaczenie pisemne dokumentacji celnej – specjalność rosyjska

176 Tłumaczenie pisemne dokumentacji celnej – specjalność ukraińska

177 Tłumaczenie filmowe – specjalność rosyjska

178 Tłumaczenie filmowe – specjalność ukraińska

 

 

 

Druga specjalność nauczycielska – dla studentów innych kierunków specjalizacji nauczycielskiej wybierających filologię rosyjską jako drugą specjalność

 

Studia I stopnia

 

III rok

 

Ćwiczenia obowiązkowe

179 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – mówienie

 

Konwersatoria obowiązkowe

180 Literatura i kultura narodów wschodniosłowiańskich

181 Dydaktyka szczegółowa języka rosyjskiego


 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013, godz. 12:29 - Monika Grygiel