ROK I:

 

badania_edukacyjne

badania_polityczne

badania_rynku_w_praktyce_ii

etnografia_w_badaniach_rynku

family_in_modern_societies

filozofia_spoleczna_sem.1

filozofia_spoleczna_sem._2

geneza_i_dyfuzja_innowacji_konw. ilosciowe_metody_badan_rynku_i_opinii_publicznej jakosciowe_metody_badan_rynku_i_opinii_publicznej katolicka_nauka_spoleczna_etyka_spolecznogospodarcza_ katolicka_nauka_spoleczna_sem.

marketing_warszt.

marketing_wykl.

metodologia_nauk_spolecznych_wykl.

metody_badan_ilosciowych_-_wyrownujace

metody_badan_jakosciowych

procesy_przemian_spoleczenstwa_globalnego socjologia_makrostruktur_i_ruchow_spolecznych

socjologia_moralnosci

socjologia_partycypacji_spolecznej_

socjologia_prawa

socjologia_stylow_zycia zastosowanie_indywidualnych_wywiadow_poglebionych_w_badaniach_rynku_i_opinii_publicznej_

zastosowanie_pakietu_spss_w_analizie_danych_empirycznych_ zastosowanie_zogniskowanych_wywiadow_grupowych_w_badaniach_rynku_i_opinii_publicznej_

zroznicowanie_spoleczne_

 

 

ROK II:

 

badania_kliniczne

badania_rynku_w_praktyce_ii

badania_typu_mystery_shopping_ etyka_zawodowa_w_badaniach_rynku_i_opinii_publicznej filozofia_spoleczna_sem._4

filozofia_spoleczna_sem_3

geomarketingowe_analizy_danych

katolicka_nauka_spoleczna_sem.

komputerowa_jakosciowa_analiza_tekstow_

metody_badan_ilosciowych_-_wyrownujace pomiar_kapitalu_spolecznego_ludzkiego_i_kulturowego procedury_badan_ewaluacyjnych

wspolczesne_nurty_ideowe_i_ideologie_ zaawansowane_techniki_komputerowej_analizy_danych_ zarzadzanie_projektami_naukowymi_i_europejskimi_ zastosowanie_pakietu_spss_w_analizie_danych_empirycznych_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, godz. 00:46 - Tomasz Peciakowski