Językoznawstwo

Językoznawstwo romańskie_seminarium doktoranckie_I-IV rok.doc

 

Główne kierunki w językoznawstwie współczesnym_konwersatorium_I rok.doc

 

Akwizycja i dydaktyka języków_seminarium doktoranckie_I-IV rok.doc

 

Metodologia badań nad akwizycją języka_konwersatorium_II i III rok.doc

 

Akwizycja czasu i aspektu przez nienatywnych lokutorów języka francuskiego_wykład monograficzny_III rok.doc

 

Glottodydaktyka języków specjalistycznych_konwersatorium_IV rok.doc

 

Literaturoznawstwo

Dramat - Teatr - (inter) Media_seminarium doktoranckie_III rok.doc

 

Warsztat literaturoznawcy_konwersatorium_III rok.doc

 

Między życiem a dziełem - biografia Monteskiusza_wykład monograficzny_III rok.doc

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2014, godz. 23:11 - Edyta Kociubińska