I rok

Wykłady obowiązkowe

Logika wykład

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Logika ćwiczenia

 

Grupa zaawansowana     

Składnia i semantyka zdania prostego_I rok_sem I.doc

Transkrypcja fonetyczna, pisownia i interpunkcja francuska_I rok_sem I.doc

Morfologia fleksyjna czasownika francuskiego_I rok_sem I.doc

Morfologia fleksyjna rzeczownika i przymiotnika francuskiego_I rok_sem I.docx

Zaimki i określniki francuskie_I rok_sem II.doc

PNJF Zintegrowane kształcenie kompetencji_I rok.doc

PNJF Wypowiedź pisemna_I rok_sem I.doc /sem II.doc

PNJF Wypowiedź ustna_I rok.doc

PNJF Rozumienie tekstów_I rok.doc

                                                

Grupy początkujące

Składnia i semantyka zdania prostego_I rok_I sem.doc

Transkrypcja fonetyczna, pisownia i interpunkcja francuska_I rok.doc

Morfologia fleksyjna czasownika francuskiego_I rok_I sem.doc

Morfologia fleksyjna rzeczownika i przymiotnika francuskiego_I rok_sem I.docx

Zaimki i określniki francuskie_I rok_sem II.doc

PNJF Zintegrowane kształcenie kompetencji_I rok_sem I.doc /sem II.doc

PNJF Wypowiedź pisemna_I rok.doc

PNJF Wypowiedź ustna_I rok_sem I.doc /I rok sem II.doc

PNJF Rozumienie tekstów_I rok_sem I.doc /sem II.doc

 

Konwersatoria obowiązkowe

Kultura i mentalność epoki w literaturze franc. śred. i XVI w._I rok_sem I.doc

Kultura i mentalność epoki w literaturze franc. XVII w._I rok_sem II.doc

Historia Francji_I rok.doc

 

Drugi język (ćwiczenia do wyboru)

 

Język włoski

PNJW Rozumienie i tworzenie form tekstu pisanego_I rok_sem I.docx

PNJW Rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych_I rok_sem I.docx

 

Język hiszpański

PNJH Zintegrowane sprawności_I rok.doc

PNJH Gramatyka praktyczna_I rok.doc

 

 

II rok

Wykłady obowiązkowe

Historia literatury francuskiej XVIII wiek wykład_II rok_sem I.doc

Gramatyka opisowa wykład_II rok_sem I.doc /sem II.doc

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Historia literatury francuskiej XVIII wiek ćwiczenia_II rok_sem I.doc

Historia literatury francuskiej XIX wiek ćwiczenia_II rok_sem II.doc

Gramatyka kontrastywna ćwiczenia_II rok_sem I.doc /sem II.doc

 

Ćwiczenia PNJF

Grupa zaawansowana

PNJF konwersacja_II rok.doc

PNJF kompozycja_II rok.doc

PNJF media_II rok.doc

PNJF gramatyka_II rok.docx

 

Grupy początkujące

PNJF Podręcznik 1_II rok_sem I.doc /sem II.doc

PNJF Podręcznik 2_II rok.doc

PNJF konwersacja_II rok_sem I.doc

PNJF kompozycja_II rok_sem I.doc

PNJF media_II rok_sem I.doc

PNJF gramatyka_II rok.doc

 

Drugi język (ćwiczenia do wyboru)

 

Język hiszpański_II_rok.doc

Język włoski_II rok sem I.docx

Język włoski_II rok sem I.doc /sem II.doc

 

Konwersatoria obowiązkowe

Dydaktyka szczegółowa j. francuskiego_konwersatorium_II rok.doc

 

Specjalizacja nauczycielska

Dydaktyka szczegółowa j. francuskiego ćwiczenia_II rok.doc

Pedagogika ogólna

Psychologia ogólna

 

Dodatkowa specjalność nauczycielska (do wyboru)

Język hiszpański

PNJH gramatyka ćwiczenia_II rok.doc

PNJH gramatyka kontrastywna_II rok_sem I.doc /sem II.doc

Cywilizacja Hiszpanii konwersatorium_II rok_sem I.doc

 

Język włoski

PNJW gramatyka ćwiczenia_II rok_sem I.doc /sem II.doc

PNJW gramatyka kontrastywna_II rok.docx

Cywilizacja Włoch konwersatorium_II rok_sem I.doc /sem II.doc

 

III rok

Wykłady obowiązkowe

Etyka

Konwersatoria obowiązkowe

Współczesna cywilizacja francuska konwersatorium_III rok.doc

 

Ćwiczenia obowiązkowe

Historia języka francuskiego z gramatyką historyczną_III rok_sem I.doc

Gramatyka opisowa języka francuskiego ćwiczenia_III rok_sem II.doc

Historia literatury francuskiej XX wieku ćwiczenia_III rok_sem I.doc

PNJF konwersacja_III rok.doc

PNJF kompozycja_III rok.doc

PNJF tłumaczenia III rok_sem I.doc

 

Drugi język (ćwiczenia do wyboru)

 

Język hiszpański_III rok_I sem.doc

Język włoski_III rok.docx

 

Seminaria licencjackie

Akwizycja i dydaktyka języków seminarum licencjackie_III rok.doc

Językoznawstwo i przekładoznawstwo seminarium licencjackie_III rok.doc

Literaturoznawstwo seminarium licencjackie_III rok.doc

 

Specjalizacja nauczycielska

Dydaktyka szczegółowa j. francuskiego konwersatorium_III rok_sem I.doc

Dydaktyka szczegółowa j. francuskiego ćwiczenia_III rok.doc

Etyka zawodu nauczyciela_III rok.doc

Psychologia rozwoju człowieka

 

Dodatkowa specjalność nauczycielska (do wyboru)

Język hiszpański

PNJH tłumaczenia j. hiszpański/j. polski ćwiczenia_III rok.doc

Kultura Hiszpanii z elementami historii konwersatorium_III rok_sem I.doc

Dydaktyka szczegółowa j. hiszpańskiego konwersatorium_III rok.doc

 

Język włoski

PNJW tłumaczenia j. włoski/j. polski ćwiczenia_III rok_sem I.docx

Kultura Włoch z elementami historii_konwersatorium_III rok_sem_I.doc /sem II.doc

Dydaktyka szczegółowa j. włoskiego konwersatorium_III rok_sem I.doc /sem II.doc

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2013, godz. 09:08 - Edyta Kociubińska