Studia magisterskie

I rok

Wykłady obowiązkowe

Biblia - istota i rola w kulturze

 

Ćwiczenia obowiązkowe

 

PNJF wypowiedź pisemna_I rok mgr_sem I.doc /sem II.doc

PNJF tłumaczenia_I rok mgr.doc

 

Drugi język (ćwiczenia do wyboru)

 

Język hiszpański Tłumaczenia j.polski/j. hiszpański_I rok mgr.doc

Język włoski Rozwijanie kompetencji zawodowych_I rok mgr_sem I.docx

 

Profil studiów - akwizycja i dydaktyka języków

Akwizycja i dydaktyka języków seminarium magisterskie_I rok mgr.doc

Temporalité et narration wykład monograficzny_I rok mgr.doc

 

Profil studiów - językoznawstwo

Językoznawstwo i translatoryka seminarium magisterskie_I rok mgr.doc

Metody badań w lingwistyce korpusowej wykład monograficzny_I rok mgr_sem I.doc

Terminologia i translatoryka wykład monograficzny_I rok mgr_sem II.doc

 

Profil studiów - literaturoznawstwo

Teatr i pogranicza seminarium magisterskie_I rok mgr.doc

Entre Lumières et Révolution wykład monograficzny_I rok mgr.doc

 

 

 

Ścieżki dydaktyczne

 

Język francuski ekonomii i finansów

I semestr

Hotelarstwo i Turystyka konwersatorium_I rok mgr_sem I.doc

Wprowadzenie do ekonomii konwersatorium_I rok mgr_sem I.doc

II semestr

Komunikacja zawodowa konwersatorium_I rok mgr_sem II.doc

 

Język hiszpański- komunikacja zawodowa

Komunikacja zawodowa_I rok mgr.doc

Tłumaczenia_I rok mgr.doc

 

 

Język włoski - traduktologia

Tłumaczenie specjalistyczne_I rok mgr.doc

Przekład sądowy_I rok mgr.docx

Prawo polskie i włoskie - studium komparatystyczne_I rok mgr.docx

 

Specjalizacja nauczycielska

Dydaktyka szczegółowa j. hiszpańskiego konwersatorium_I rok mgr.doc

Dydaktyka szczegółowa j. włoskiego konwersatorium_I rok mgr.doc

Dydaktyka szczegółowa j. francuskiego konwersatorium_I rok mgr_sem II.doc

 

II rok

Wykłady obowiązkowe

KNS

 

Ćwiczenia obowiązkowe

PNJF Tłumaczenia specjalistyczne_II rok mgr.doc

PNJF Ćwiczenia redakcyjne_II rok mgr_sem I.doc

 

Profil studiów - akwizycja i dydaktyka języków

Akwizycja i dydaktyka języków seminarium magisterskie_II rok mgr.doc

Akwizycja i dydaktyka języków zajęcia pomocnicze_II rok mgr.doc

 

Profil studiów - językoznawstwo

Językoznawstwo i translatoryka seminarium magisterskie_II rok mgr.doc

Warsztaty z przekładu i terminologii_II rok mgr.doc

 

Profil studiów - literaturoznawstwo

Literaturoznawstwo seminarium magisterskie_II rok mgr.doc

Literaturoznawstwo zajęcia pomocnicze_II rok mgr.doc

 

Ścieżki dydaktyczne

 

Język francuski ekonomii i finansów

Les terminologies specialisées  konwersatorium_II rok mgr.doc

Koresponencja handlowa konwersatorium_II rok mgr.doc

Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie konwersatorium_II rok mgr.doc

 

Język hiszpański - komunikacja zawodowa

Komunikacja zawodowa_II rok mgr.doc

Tłumaczenia specjalistyczne_II rok mgr.doc

 

Język włoski - traduktologia

Język włoski ekonomii i finansów_II rok mgr.doc

Tłumaczenia prawnicze_II rok mgr.doc

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2013, godz. 19:58 - Edyta Kociubińska