Absolwent reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada dogłębną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych. Ponadto legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza ustnego oraz pisemnego, redaktora i propagatora kultury krajów anglojęzycznych. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.  Absolwent nabył również kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza. Natomiast po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej, posiada również uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Graduates are highly qualified in the humanities and possess an in-depth knowledge of the literature, culture and history of the English-speaking countries. They possess a command of the English language which is close to that of natives and which corresponds to the C2 level of the Common European Framework of Reference for Languages of the Council of Europe. Their thorough command of the language in various highly specific areas enables them to work as translators, interpreters, editors and promoters of the culture of English-speaking countries. Graduates will have mastered the skills and abilities which allow them to use their knowledge of and about language in various fields of science and social life. They will have acquired the qualifications needed to work as professional translators and interpreters. Moreover, those who complete the teaching specialisation module are qualified to work as professional educators.

 

Autor: Aleksander Bednarski
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2016, godz. 22:24 - Aleksander Bednarski