sk1001

 

 

DOMUS, ECCLESIA, AEDES - POWSTANIE ŚWIĄTYNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 • 7.    Wprowadzenie
 • 11.    Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Domus, ecclesia, aedes. Powstanie świątyni chrześcijańskiej.
 • 47.    Dyskusja
 • 59.    Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Ewa Tatar-Próchniak, Profesor Barbara Filarska i renovatio archeologii chrześcijańskiej w Polsce.
 • 65.    Witold Dobrowolski, Pojęcie templum w przedrzymskiej Italii.
 • 73.    Małgorzata Martens-Czarnecka, Malowidła z klasztoru na Komie H w Starej Dongolii.
 • 103.    Ryszarda Bulas, Najstarsze sceny Ukrzyżowania na iryjskich stelach.
 • 117.    Ks. Mariusz Szram, Obrazowe terminy biblijne w funkcji alegorii Chrystusa-Mądrości Bożej w pismach Orygenesa.
 • 145.    Ks. Jerzy Pałucki, Katedra Patrologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - kierunki badań.
 • TOPOGRAFIA ŚWIATA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEGO JAKO PROBLEM BADAWCZY
 • 153.    Wprowadzenie
 • 157.    Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Topografia świata wczesnochrześcijańskiego jako problem badawczy.
 • 165.    Dyskusja
 • 175.    Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Topografia wczesnochrześcijańskiej prowincji Venetia et Historia.
 • 255.    Elżbieta Jastrzębowska, Topografia wybranych miast małoazjatyckich między II i X wiekiem.
 • 277.    Stefan Jakobielski, Kościoły w Starej Dongolii.
 • 287.    Bogdan Żurawski, Topografia Makurii a problem chrystianizacji.
 • 293.    Barbara Tkaczow, Topografia chrześcijańskiej Aleksandrii.
 • 303.    Zsolt Kiss, Aleksandria Egipska na wczesnochrześcijańskich mozaikach Palestyny.
 • 313.    Henryk Pietras SJ, Droga na zesłanie Dionizego Aleksandryjskiego w roku 257.
 • 323.    Ks. Jerzy Pałucki, Geneza metropolii mediolańskiej.
Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 14:11 - Ireneusz Marciszuk