Katedra Teologii Pastoralnej Ogólnej IPK KUL zaprasza na sympozjum doktorantów

pt. Kościół wobec specyficznych potrzeb religijnych wiernych.

Prezentacja wybranych form duszpasterstwa nadzwyczajnego

29 maja 2014 r. czwartek, godz. 14.00

Collegium Jana Pawła aula C-919

 

14.00 Rozpoczęcie sympozjum – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

 

Wprowadzenie w tematykę sympozjum – dr hab. Marek Fiałkowski OFM Conv, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL

 

14.10-14.30  Misje kerygmatyczne – przygotowanie i realizacja

      - o. mgr Marcin Zubik CSsR

 

14.30-14.50  Duszpasterstwo zakrystianów

      - ks. mgr Robert Sadlak

 

14.50-15.10  Bóg w świecie ciszy. Duszpasterstwo osób głuchoniemych

      - ks. mgr Artur Chruślak

 

15.10-15.40przerwa na kawę

 

15.40-16.00  Pogotowie duchowe

      - ks. mgr Krystian Sammler

 

16.00-16.20  Duszpasterstwo ludzi biznesu

      - ks. mgr Bartłomiej Wink

 

Dyskusja

 

Zakończenie sympozjum

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2014, godz. 22:43 - Marek Fiałkowski