9 czerwca 2014 r. Instytut Teologii Praktycznej UKSW, Specjalizacja Teologii Praktycznej KUL ze współudziałem UMK i UAM organizują w Warszawie sympozjum pt. "Duszpasterstwo młodzieżowe w Polsce. Sukces czy porażka?"

 

Program sympozjum: 

 

9.00 Otwarcie sympozjum

 

Sesja I 9.30-10.20

Podstawy teologiczne duszpasterstwa młodzieży – ks. dr hab. Dariusz Lipiec KUL

Obraz współczesnej młodzieży w Polsce – ks. prof. dr hab. Kazimierz Święs

Dyskusja

Kawa

 

Sesja II 10.40-12.00 MARTYRIA

Lekcja religii – odpowiedzialna praca na rzecz polskiej szkoły i Kościoła – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik UKSW

Porażka katechezy parafialnej – ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek UKSW

Rekolekcje wielkopostne jako element duszpasterstwa młodzieży – p. dr Jolanta Kurosz UAM

Z Dobrą Nowiną wśród „tweetów” i „lajków” – media społecznościowe wsparciem dla duszpasterstwa młodzieży – 

p. dr Aneta Rayzacher-Majewska

Dyskusja

 

Sesja III 12.00-13.10 LITURGIA

Od schematu do eksperymentu, czyli o możliwościach, jakie kryje w sobie Msza Święta – ks. dr Krzysztof Filipowicz UKSW

Sakrament bierzmowania jako rytuał przejścia – ks. dr Dariusz Kurzydło UKSW

Sakrament pojednania a formacja osobowa młodzieży – ks. dr Rafał Bednarczyk UKSW

Dyskusja

Obiad 13.10 – 14.00

 

Sesja IV 14.00-15.10 DIAKONIA

Wychowanie chrześcijańskie młodzieży na przykładzie systemu prewencyjnego – ks.  dr hab. Zbigniew Zarembski UMK

Małe grupy religijne środowiskiem ewangelizacji młodzieży – o. dr hab. Marek Fiałkowski KUL

Apostolski wymiar wolontariatu młodzieży na przykładzie szkolnych kół Caritas –  ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda KUL

Dyskusja

 

PANEL

bp H. Tomasik i ks. G. Suchodolski, ks. A. Gontarski oraz młodzież

16.00 Zakończenie sympozjum

 

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2014, godz. 18:05 - Marek Fiałkowski