Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów

zaprasza na doroczne sympozjum naukowe pastoralistów polskich

 

Świadectwo w służbie ewangelizacji

Turno 23-24 kwietnia 2012

Program:

Poniedziałek 23 kwietnia

 

12.00-13.00 Przyjazd i rejestracja uczestników

13.00-14.00 Obiad

14.00-15.30 I sesja

– Świadectwo w służbie ewangelizacji – wprowadzenie

  Ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda, prezes PSP

– Biblijne podstawy ewangelizacji. Ks. prof. KUL  dr hab. Stanisław Dyk

– Świadectwo w procesie komunikacji wiary. Ks. dr Sławomir Płusa (UKSW Radom)

 

15.30-16.00 Przerwa na kawę

16.00-17.30 II sesja

– Świadectwo życia chrześcijańskiego osób świeckich w służbie ewangelizacji.

  Dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv. (KUL)

– Świadectwo ruchów religijnych w parafialnej katechezie sakramentalnej.

  Prof. dr hab. Andrzej Potocki OP (UW)

–  Dyskusja

 

18.00 Eucharystia za zmarłych i żyjących pastoralistów polskich

– przewodniczy Ks. Bp pomocniczy Diecezji Radomskiej dr Stefan Siczek

19.00 Kolacja i wieczór braterski

 

Wtorek 24 kwietnia

 

  7.00 Eucharystia

  8.00 Śniadanie

  8.30-10.00 III sesja

– Ewangelizacja w rodzinie przez świadectwo życia chrześcijańskiego.

  Ks. dr Zbigniew Zarembski (UMK Toruń)

– Świadectwo życia chrześcijańskiego osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

  Ks. dr hab. Dariusz Lipiec (KUL)

–  Dyskusja

 

10.00-10.30 Przerwa na kawę

10.30-12.00 Panel na temat: Świadectwo chrześcijańskie w praktyce.

Przewodniczy: ks. prof. UAM dr hab. Adam Przybecki

– Skuteczność świadectwa chrześcijańskiego w kontekście aktualnych

wyzwań społeczno-kulturowych. Ks. dr hab. Bogusław Drożdż (PWT Wrocław)

– Świadectwo hierarchii w służbie ewangelizacji. Ks. Bp dr hab. Wiesław Śmigiel (KUL)

– Kaznodzieja jako świadek Ewangelii. Ks. dr Wojciech Turowski (WSD Łomża)

– Sakrament bierzmowania fundamentem świadectwa chrześcijańskiego.

  Ks. dr Bogusław Wolański (WSD Legnica)

 

12.00-13.00 Podsumowanie sympozjum. Wolne wnioski.

Wybór tematyki, terminu i miejsca następnego zjazdu PSP

13.00 Obiad i zakończenie zjazdu PSP

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2012, godz. 21:32 - Marek Fiałkowski