POLSKIE CENTRUM MEDIACJI ODDZIAŁ W STALOWEJ WOLI
WE WSPÓŁPRACY
Z INSTYTUTEM PRAWA WZ P I NOG KUL W STALOWEJ WOLI
I INSTYTUTEM PEDAGOGIKI WZ NOS KUL W STALOWEJ WOLI
POD PATRONATEM MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI


Zapraszają do wzięcia udziału w Sympozjum Naukowo - Praktycznym na temat:
„MEDIACJA W TEORII I PRAKTYCE"


Sympozjum odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2009 roku w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia , budynek KUL.
Celem Sympozjum jest integracja wiedzy teoretycznej w zakresie mediacji z doświadczeniami praktycznymi oraz promocja mediacji w środowisku prawniczym i poza nim, co z pewnością przyczyni się do wzrostu zaufania do tej formy rozwiązywania sporów.
Uczestnicy Sympozjum będą mieli okazję zapoznać się nie tylko z podstawami prawno-naukowymi mediacji ale także z procedurami mediacyjnymi Polskiego Centrum Mediacji poprzez udział w zajęciach warsztatowych, a także wymianę poglądów w trakcie dyskusji przy „okrągłym stole".
Honorowy patronat nad organizowanym Sympozjum, objęło Ministerstwo Sprawiedliwości, co potwierdziło w piśmie skierowanym do PCM Oddział w Stalowej Woli, z dnia 05.08.2008r. Sympozjum, swoim udziałem zaszczycą honorowi goście, w tym przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, także Ks. Biskup prof. dr hab. Andrzej Dzięga, były Minister Sprawiedliwości dr hab. Prof. UR Zbigniew Ćwiąkalski oraz przedstawiciele sądów okręgowych i rejonowych a także administracji i instytucji pozasądowych .
Zapraszamy również do przedłożenia artykułu na temat postępowania mediacyjnego. Prosimy o przesłanie tekstu na adres: Polskie Centrum Mediacji Oddział w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego 55; 37-450 Stalowa Wola lub; TEL. 694 519, 621; 608 059 928 ; adres mailowy:
- dkarbarz@wp.pl
- pcmstalowawola@mediator.org.pl .
Termin przesłania artykułu do dnia 30.06.2009r.

Po zakończeniu sympozjum, PCM Oddział w Stalowej Woli, we współpracy z Zamiejscowymi Wydziałem KUL, wydadzą publikację książkową materiału naukowego uczestników sympozjum, którzy przedstawią swoje stanowisko w temacie rozwiązywania sporów na drodze pozasądowej tj. mediacji.
Autorzy artykułów otrzymają 2 egzemplarze opracowania książkowego.
Każdy z uczestników sympozjum otrzyma stosowne zaświadczenie.
Prosimy o potwierdzenie udziału w Sympozjum do dnia 15 kwietnia 2009r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:


Imię i nazwisko
Stopień naukowy
Tytuł artykułu
Nazwa instytucji, która reprezentuje autor lub uczestnik
Czy zamierza uczestniczyć w warsztatach, jeśli tak to w której grupie
Adres, tel. e-mail

 

W załączeniu: plan Sympozjum i wymogi co do artykułów do opracowania pokonferencyjnego (sympozjum.pdf sympozjum.pdf)

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2009, godz. 08:22 - Rafał Olko