Katedra Prakseologii Pastoralnej KUL zaprasza 23 października 2014 r.

na sympozjum pt. "Duszpasterstwo w nawróceniu Papieża Franciszka - wskazania dla współczesnego duszpasterstwa" Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031.

 

Program:

 

10.00 Otwarcie sympozjum: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL
Wprowadzenie i powitanie uczestników: ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

 

10.15 - 11.35 Sesja I: prowadzi ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak

  • Duszpasterstwo misyjne w nauczaniu papieża Franciszka: ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
  • Rola nauki społecznej Kościoła w dziele ewangelizacji: ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT we Wrocławiu
  • Religijność ludowa w duszpasterstwie nawrócenia: ks. dr hab. Kazimierz Święs, KUL
  • Parafia jako wspólnota misyjna: ks. dr hab. Mieczysław Polak, UAM w Poznaniu

 

11.35 - 12.00 Przerwa

 

12.00 - 13.30 Sesja II: prowadzi ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT

  • Środki społecznego przekazu: narzędzie głoszenia Ewangelii czy teren misyjny? O wizji mediów według papieża Franciszka: ks. dr hab. Andrzej Adamski, UKSW w Warszawie
  • Duszpasterstwo wobec ubogich i wykluczonych: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, KUL
  • Ruchy religijne jako miejsce i narzędzie nawrócenia: ks. dr hab. Marek Fiałkowski, KUL
  • Wskazania papieża Franciszka dla duszpasterstwa rodzin: ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, UMK w Toruniu
  • Przyjąć postawę "wyjścia" (por. EG nr 27). Odnowa przygotowania rodziców do chrztu dziecka - katecheza i rozmowa duszpasterska: ks. dr Bogusław Wolański, PWT we Wrocławiu

 

Dyskusja

13.30 Podsumowanie sympozjum

 

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2014, godz. 16:39 - Marek Fiałkowski