Program Sympozjum "Ekologia – nauka czy ideologia?" 3 grudnia 2020 (czwartek)

 

10.00 - 10.25 Prof. Piotr Jaroszyński (KUL) - Ekologia – o dom dla człowieka

10.25 - 10.50 Ks. prof. Tadeusz Guz (KUL) - Ekologia jako nowy idealizm

10.50 - 11.15 Prof. Mieczysław Ryba (KUL) - Ekologia jako ideologia w strukturach globalnej demokracji

 

Przerwa 10 minut

 

11.25 - 11.50 Dr Mikołaj Niedek (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi) - Eko-filozofia Henryka Skolimowskiego

11.50 - 12.15 O. Rektor dr Zdzisław Klafka (WSKSiM, Toruń) - Ekologia mediów

12.15 - 12.40 Dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL) – Założenia ideowe i filozoficzne ruchów ekologicznych. Wybrane aspekty

 

Przerwa 10 minut

 

12.50 - 13.15 Prof. Henryk Kiereś (KUL) - Ideologia modernizmu a ekologizm

13.15 - 13.40 Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL) - Metafizyka a ekologia

 

13.40 - 14.30 – PRZERWA OBIADOWA

 

14.30 - 14.55 Ks. prof. Jarosław Merecki SDS (Papieski Instytut Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, Rzym) - Ekologia, ludzka przygodność i poszukiwanie nieśmiertelności

14.55 - 15.20 Prof. Artur Andrzejuk (UKSW) - Człowiek a przyroda - perspektywa tomistyczna

15.20 - 15.45 Prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm) - Ekologizm i jego konsekwencje cywilizacyjne

 

Doktoranci:

15.50 - 16.30 W kręgu myśli O. Jacka Woronieckiego:

Marian Kryk (KUL) – Ekologia człowieka-osoby

Tomasz Mitraszewski (KUL) – Ekologia – odpowiedzialność za ziemię

Krystyna Szawłowska (KUL) – Ekologia – zakładniczka utopii?

 

Przerwa 10 minut

 

16.40 - 17.10 Prof. Peter A. Redpath (Adler-Aquinas Institute, USA) - Contemporary Ecological Science. The Green New Deal as Neo-Catharism in Drag

17.10 - 17.40 Prof. Curtis Hancock (Rockhurst Jesuit University, Kansas City, Missouri) - Ecology as Ideology in American Education

17.40 - 18.20 Dyskusja

 

18.20 Podsumowanie i zamknięcie sympozjum

 

Wszystkie wykłady odbędą się online na platformie internetowej TEAMS.

Link do Sympozjum: https://tiny.pl/72llz

 

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020, godz. 10:33 - Krystyna Szawłowska