Katedra Prakseologii Pastoralnej KUL zaprasza na sympozjum pt.

"Ks. prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański

teologiem pastoralnym i promotorem laikatu w Polsce

Sympozjum z okazji 10 rocznicy śmierci

Ks. Profesora A. L. Szafrańskiego"

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

5 listopada 2014 aula C-1031

 

 

Rozpoczęcie sympozjum godz. 9.30

 

Otwarcie Sympozjum – Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski,

Dziekan Wydziału Teologii KUL

Powitanie uczestników i wprowadzenie – Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

 

 

I sesja: 9.45 – 11.00: prowadzi o. dr. hab. Marek Fiałkowski

 

Wkład ks. prof. A. L. Szafrańskiego w rozwój teologii pastoralnej

 – ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

Wkład ks. prof. A. L. Szafrańskiego w rozwój teologii liturgii

 – ks. dr Zbigniew Głowacki

Ks. A. L. Szafrańskiego promocja laikatu

prof. dr hab. Krystian Wojaczek

Wkład ks. prof. A. L. Szafrańskiego w rozwój teologii małżeństwa i rodziny

ks. dr Czesław Murawski

 

Przerwa na kawę 11.00-11.15

  

II sesja: 11.15 – 12.15: prowadzi ks. dr hab. Kazimierz Święs

 

Działalność ks. prof. A. L. Szafrańskiego w Diecezji Kieleckiej               

ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski

Ks. prof. A. L. Szafrański – opiekun i moderator duszpasterstwa rodzin w diecezji lubelskiej

mgr Elżbieta Ryszka

Kapłańska osobowość ks. prof. dr. hab. Adama Ludwika Szafrańskiego

mgr Czesław Ryszka

Świadectwo o swoim  Profesorze i Współpracowniku ks. A. L. Szafrańskim                

ks. dr Edward Chat 

12.30 – Msza św. w intencji ks. prof. A. L. Szafrańskiego (Kościół Akademicki)              

Homilia: ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina

13.30 – Obiad dla prelegentów i zaproszonych gości

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2014, godz. 16:57 - Marek Fiałkowski