W dniu 7 czerwca 2017 roku odbyło się sympozjum "Zachowania suicydalne - podejście interdyscyplinarne". Wzięło w nim udział 112 uczestników, m.in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, ośrodków interwencyjnych, szkół, policji, wojska, poradni psychologicznych, sądów, urzędu miasta, centrum wsparcia itd. Prelekcje:

 - Wprowadzenie teoretyczne do problematyki suicydologii - dr Olga Narvois (KUL)

- Sygnały ostrzegawcze samobójstw - mgr Elżbieta Lech (SOWiIK)

- Samobójstwa a zaburzenia psychiczne - lek. Justyna Stawowy

- Statystyki policyjne - podinsp. Alina Pieniążek

- Walka i pomoc duchowa - ks. Marian Rajchel, egzorcysta i ks. dr Waldemar Olech

- Formy pomocy - mgr Katarzyna Rogala (SOWiIK)

Panel dyskucyjny z udziałem specjalistów prowadził mgr Roman Szmyd. 

Warsztaty poprowadzili:

- Jak informować o sytuacjach traumatycznych? - dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

- Jak reagować w sytuacjach kryzysowych - dr Magdalena Łuka

 

Więcej [+]

 

Pisali o tym:

StaloweMiasto

stalowka.net

stw24

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2017, godz. 14:00 - Małgorzata Wolak