Sympozjum

Zachowania suicydalne – podejście interdyscyplinarne

Stalowa Wola, 7 czerwca 2017 roku

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w sympozjum pt. Zachowania suicydalne – podejście interdyscyplinarne.

Będzie ono miało miejsce 7 czerwca 2017 roku w Stalowej Woli, w budynku KUL przy ul. Kwiatkowskiego 3a.  

 

Celem sympozjum jest przedstawienie problematyki suicydologicznej. Podczas obrad podjęte zostaną zagadnienia z perspektywy teoretycznej i praktycznej, statystyk policyjnych, diagnozy psychiatrycznej, praktyki terapeutycznej, praktyki religijnej. 

 

Do udziału zapraszamy grupy zawodowe, które w jakimś stopniu spotykają się z problemami z zakresu suicydologii, tj. lekarzy, nauczycieli, policjantów, psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, przedstawicieli środowisk akademickich oraz wszystkie osoby zainteresowane podejmowaną tematyką.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Udział w konferencji wymaga rejestracji do dnia 31 maja 2017 roku przez internetowy formularz zgłoszeniowy  lub formularz_zgłoszeniowy przesłany mailem na adres stalowa@kul.pl lub faksem 15 642 25 34. 

 

Zarejestrowanym uczestnikom zapewniamy:

- udział w obradach konferencyjnych,

- materiały szkoleniowe z zakresu profilaktyki suicydologicznej

- możliwość udziału w warsztacie, do wyboru: z zakresu komunikacji o sytuacjach traumatycznych lub z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych (liczba miejsc ograniczona. o zakwalifikowaniu będzie decydować liczba zgłoszeń) 

- zaświadczenie o udziale w sympozjum

- barek kawowy 

 

 Planowane wystąpienia i warsztaty: 

Wprowadzenie teoretyczne do problematyki suicydologii - dr Weronika Augustynowicz  (KUL)

Sygnały ostrzegawcze samobójstw - mgr Elżbieta Lech (SOWiIK) 

Samobójstwa a zaburzenia psychiczne - lek. med. Justyna Stawowy 

Problematyka samobójstw w województwie podkarpackim w statystyce policyjnej  - podinsp. Alina Pieniążek 

Walka i pomoc duchowa - ks. dr Marek Kumór 

Formy pomocy osobom zagrożonym suicydalnie - mgr Katarzyna Rogala  (SOWiIK)    

PANEL DYSKUSYJNY prowadzenie: mgr Roman Szmyd (SOWiIK), dr hab. Jadwiga Daszykowska (KUL) 

WARSZTATY

          Jak informować o sytuacjach traumatycznych? - Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL 

          Jak reagować w sytuacjach kryzysowych? - Dr Magdalena Łuka

 

Program szczegółowy sympozjum można pobrać tutaj.

Organizatorzy:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

 

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

 

 

Kontakt: 

e-mail: stalowa@kul.pl 

telefon: 81 45 45 500

fax: 15 642 25 34 

 

 

Miejsce konferencji:

Budynek KUL, ul. Kwiatkowskiego 3a, Stalowa Wola

  

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2017, godz. 13:26 - Małgorzata Wolak