Bieżące

Katedra Psychologii Rehabilitacji zaprasza 3 grudnia 2013 r. na I Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej rozpoczynającej cykl spotkań naukowych Konteksty Psychologii Rehabilitacji.
Szczegóły na: http://konteksty-rehabilitacji.blogspot.com/.

plakatKatedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych KUL i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zapraszają 3 grudnia 2013 r. w ramach cyklu „Seminaria otwarte z historii Polski XX wieku” na wykład Wojciecha Szatkowskiego pt. Goralenvolk. Historia zdrady - Collegium Norwidianum, CN-208, godz. 12.00.

Katedra Prawa Handlowego KUL oraz Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapraszają 3 grudnia 2013 r. do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce - gmachu Senatu RP.

Instytut Teologii Moralnej KUL we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Fundacją Rozwoju KUL zaprasza 3 grudnia 2013 r. na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika Veritatis splendor Jana Pawła II po 20. latach - Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.

plakat

 

Katedra Metodologii Nauk KUL zaprasza na 3 grudnia 2013 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Między opisem a normą - współczesne opcje metodologiczne.

15.11.2013 - 31.12.2013

Konteksty psychosomatyki

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Komitet Rozwoju Człowieka PAN zapraszają w dniach 10-12 kwietnia 2014 r. na XXI Konferencję Naukową pt. Konteksty Psychosomatyki.

Od 28 października 2013 r. w Lublinie trwa zbiórka żywności dla kombatantów pozostających za wschodnią granicą naszego kraju.

06.02.2013 - 28.03.2014

Wygraj indeks na Administrację!

Wygraj indeks na AdministracjęInstytut Administracji KUL organizuje Konkurs na pracę pisemną pt. Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce oraz II-gi Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej, który zostanie przeprowadzony 28 marca 2014 r. Celem inicjatywy jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie, czy też proponowania zmian w ich funkcjonowaniu.

Wkrótce

10.01.2021 - 15.02.2021

Rekrutacja zimowa na KUL

Rekrutacja zimowa na KULJuż 11 stycznia rozpocznie się rekrutacja zimowa na KUL. W tym roku będzie ona prowadzona na dwa kierunki studiów inżynierskich II stopnia:

 

Więcej

 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu na LubelszczyźnieJuż po raz trzeci w naszym regionie będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Lubelszczyźnie (25-29 stycznia 2021). Inauguracja obchodów odbędzie się w poniedziałek 25 stycznia o godz. 10 na KUL i będzie transmitowana na profilu Facebook Pracowni Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL. 

 

Program Dni

 

Więcej

 

 

 

Konferencja „Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację”Kardynał Stefan Wyszyński przewodził polskiemu Kościołowi przez ponad 30 lat. Przez ten czas wielokrotnie zabierał głos nie tylko w sprawach istotnych dla Kościoła, ale także dla społeczeństwa. Przybliżenie bogatego dziedzictwa nauczania Prymasa w oczekiwaniu na Jego beatyfikację to cel konferencji naukowej online, na którą zaprasza KUL w sobotę 30 stycznia 2021. – Nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego nie straciło na swej aktualności – mówi jeden z organizatorów konferencji, prorektor ds. misji i administracji KUL ks. prof. Mirosław Sitarz.

 

Więcej