Instytut Nauk Biblijnych
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin,
tel. +48 81 445 38 24
e-mail: inbibl@kul.lublin.pl
www.kul.lublin.pl/biblia
 Dzieło biblijne
ul Czwartaków 10 m. 4 ,
20 - 045 Lublin,
tel. 081 445 38 27
e-mail: dzielbib@kul.lublin.pl
www.biblista.pl


Lublin, 25–27 października 2007

Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem

Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia odkryć
manuskryptów znad Morza Martwego
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

25 października (czwartek):

Godz. 09.00
Powitanie - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
ks. prof. dr hab. STANISŁAW WILK

Słowo wstępne - Dziekan Wydziału Teologicznego KUL,
ks. dr hab. JERZY PAŁUCKI

Wprowadzenie - Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL,
ks. prof. dr hab. RYSZARD RUBINKIEWICZ

SESJA I
przewodniczący sesji: ks. prof. dr hab. RYSZARD RUBINKIEWICZ, INB KUL
Godz. 09.30 ks. prof. ÉMILE PUECH, École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, Les manuscrits de la mer Morte et Le Nouveau Testament: Les Maîtres et les espérances
Godz. 10.30 Dyskusja
Godz. 11.00 Przerwa

SESJA II
przewodniczący sesji: ks. dr hab. MIROSŁAW WRÓBEL, INB KUL
Godz. 11.30 prof. FLORENTINO GARCÍA MARTINEZ, Gronongen University, Qumran and the New Testament: the case of the „New Jerusalem"
Godz. 12.00 dr ZDZISŁAW KAPERA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Józef Tadeusz Milik (1922-2006) - qumranolog i orientalista
Godz. 12.30 ks. prof. dr hab. RYSZARD RUBINKIEWICZ, SDB, KUL, Dlaczego Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu?
Godz. 13.00 Dyskusja
Godz. 13.30 Przerwa

SESJA III
przewodniczący sesji: ks. prof. dr hab. ANTONI PACIOREK, INB KUL
Godz. 15.00 dr hab. PIOTR MUCHOWSKI, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Formy literackie w piśmiennictwie qumrańskim: problem klasyfikacji
Godz. 15.30 dr SVITLANA VYSHNEVSKA, Humanistyczny Uniwersytet Zaporoski, Melitopol, Qushta w 1 Hen i aletheia Ewangelii Janowej: analiza porównawcza
Godz. 16.00 ks. prof. dr hab. WALDEMAR CHROSTOWSKI, UKSW, Warszawa, Qumran w myśleniu teologicznym Benedykta XVI
Godz. 16.30 Dyskusja
Godz. 17.00 Przerwa

SESJA IV
przewodniczący sesji: ks. prof. dr hab. ANTONI TRONINA, INB KUL
Godz. 17.30 prof. dr hab. EDWARD DĄBROWA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Czy Statuty króla zawierają aluzje historyczne?
Godz. 18.00 ks. dr hab. DARIUSZ DZIADOSZ, KUL, Specyfika qumrańskiej wersji Ksiąg Samuela (4QSam a) w relacji do Tekstu Masoreckiego oraz Septuaginty
Godz. 18.30 dr MARIA KARDIS, Uniwersytet w Rużomberoku, Modlitwa i jej znaczenie w literaturze apokryficznej
Godz. 19.00 Dyskusja
Godz. 19.30 Zakończenie

------------------------------------------------------------

26 października (piątek):

SESJA V
przewodniczący sesji: ks. prof. dr hab. RYSZARD RUBINKIEWICZ, SDB, INB KUL
Godz. 09.00 ks. prof. ÉMILE PUECH, École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, Les manuscrits de la mer Morte et Le Nouveau Testament : Le Nouveau Moise de quelques pratiques de la Loi
Godz. 10.00 ks. dr RYSZARD KEMPIAK, SDB, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, Paweł i essenizm qumrański
Godz. 10.30 Dyskusja
Godz. 11.00 Przerwa

SESJA VI
przewodniczący sesji: ks. prof. dr hab. WALDEMAR RAKOCY, INB KUL
Godz. 11.30 prof. EDWARD LIPIŃSKI, Leuven University, Posiłki obrzędowe Esseńczyków a palmyreńskie uczty sakralne
Godz. 12.00 dr hab. KRZYSZTOF PILARCZYK, dr ANDRZEJ MROZEK, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 60 lat polskiego qumranoznawstwa
Godz. 12.30 Dyskusja
Godz. 13.30 Przerwa

SESJA VII
przewodniczący sesji: ks. prof. dr hab. HENRYK WITCZYK, INB KUL
Godz. 15.00 ks. dr hab. STEFAN SZYMIK, KUL, Qumran a kanon Biblii Hebrajskiej
Godz. 15.30 ks. prof. dr hab. BOGDAN PONIŻY, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Pogańska wizja życia i jej teksty źródłowe (Mdr 1,16-2,24)
Godz. 16.00 Dyskusja
Godz. 16.30 Przerwa

SESJA VIII
przewodniczący sesji: ks dr hab. STEFAN SZYMIK, INB KUL
Godz. 17.00 ks. prof. dr hab. ANTONI TRONINA, KUL, Tekst Księgi Hioba w świetle rękopisów z Qumran
Godz. 17.30 ks. dr JERZY WOŹNIAK, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Bydgoszcz, Targum Hioba 21,20-27 w Qumran
Godz. 18.00 ks. dr hab. MIROSŁAW WRÓBEL, KUL, Zwój Miedziany (3Q 15) jako enigma i wyzwanie
Godz. 18.30 Dyskusja
Godz. 19.00 Zakończenie

------------------------------------------------------------

27 października (sobota):


SESJA IX
przewodniczący sesji: dr KRZYSZTOF MIELCAREK, INB KUL
Godz. 9.00 ks. dr BARTOSZ ADAMCZEWSKI, Papieski Instytut Biblijny, Rzym, „Ten jubilees of years". Symbolical datation of the end of the era of iniquity in the Qumran writings
Godz. 9.30 mgr KRZYSZTOF PILARZ, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Rodzina w Qumran. Przegląd koncepcji występujących w parabiblijnych zwojach znad Morza Martwego
Godz. 10.00 ks. dr ARTUR MALINA, Uniwersytet Śląski, Katowice, Chrzciciele na pustyni. Oczyszczenie wodą w Qumran i w Nowym Testamencie
Godz. 10.30 Dyskusja
Godz. 11.00 Przerwa

SESJA X
przewodniczący sesji: ks. prof. dr hab. RYSZARD RUBINKIEWICZ, INB KUL
Godz. 11.30 ks. prof. dr hab. HENRYK WITCZYK, KUL JP II, Dualizm światła i ciemności w tekstach qumrańskich i w ewangelii św. Jana
Godz. 12.00 dr EWA ZAJĄC, KUL, Narodziny Noego w tradycji biblijnej (Rdz 5,28-29) oraz literaturze apokryficznej (1QapGen I,22-V; 1Hen 106-107; 4Q534)
Godz. 12.30 Dyskusja
Godz. 13.00 Zakończenie

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2008, godz. 10:25 - Stefan Szymik