Aktualności / Wydarzenia

Szef służby zagranicznej MSZ: Lublin jest miejscem symbolicznym i ważnym

Szef służby zagranicznej MSZ dr hab. Arkady Rzegocki podczas konferencji na KULPolska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów to tytuł międzynarodowej konferencji, jaka rozpoczęła się na KUL. Uczestniczący w wydarzeniu Arkady Rzegocki, szef służby zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że uniwersytet jest jednym z reprezentatywnych miejsc do dyskusji  na temat polityki międzynarodowej.

Konferencja ma bardzo szeroki wymiar i dotyczy aktualnych problemów wśród których należy wymienić wojnę w Ukrainie i jej konsekwencje, inflację czy kryzys energetyczny. Spotkanie jest też okazją do przybliżenia racji Polski z Mołdawią. - Uwzględnienie problematyki związanej z Mołdawią i Ukrainą ma wymiar symboliczny. Wojna na Ukrainie oraz szczególna sytuacja geopolityczna w regionie Europy Wschodniej spowodowały bezprecedensową decyzję ze strony państw Unii Europejskiej o przyznaniu Mołdawii i Ukrainie statusu państw kandydujących. Jest to niezwykle ważny i długo oczekiwany krok, ale nie przesądza jeszcze o członkostwie obu państw w tej organizacji – zaznaczyła prof. Beata Piskorska, politolog, prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju.

Spotkanie w murach KUL otworzył wykład inauguracyjny „Polska dyplomacja wobec Panel podczas konferencji Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów współczesnych wyzwań” Arkadego Rzegockiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i szefa służby zagranicznej. List od ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka odczytał Radosław Brzózka, szef gabinetu politycznego.  – Doceniam, że tak ważne wydarzenie stanowi część Forum Obywatelskiego. Liczę na jeszcze lepszą integrację przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz współpracę -  napisał w liście P. Czarnek.

Podczas trzech dni konferencji przewidziano 12 paneli dyskusyjnych, poświęconych m. in. wojnom informacyjnym i kulturowym, kryzysowi wartości, wyzwaniom dla Kościoła katolickiego, transformacji energetycznej czy polityce obronnej i bezpieczeństwa. Integralną częścią wydarzenia są także dwa seminaria poświęcone 30-leciu współpracy polsko-mołdawskiej oraz odbudowie Ukrainy.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencję współorganizują: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Samorząd Doktorantów KUL oraz Uczelniany Samorząd Studentów KUL. Trzydniowe spotkanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”.

Honorowy Patronat na międzynarodową konferencją objęli Minister Spraw Zagranicznych, Minister Finansów, Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Loża Lubelska Business Centre Club, Fundacja Kierunek Polska, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

Konferencja jest transmitowana w j. polskim i angielskim

EN