Już w sobotę 1 lipca rusza tygodniowa Szkołą Letnia pt. „Protection of Migrants’ Rights” organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach projektu „Otwarta Integracja”. Szkoła Letnia adresowana jest do studentów-cudzoziemców oraz liderów środowisk migranckich nie posiadających obywatelstwa żadnego z krajów Unii Europejskiej. W obecnej edycji udział weźmie 30 studentów zagranicznych z 9 krajów: Indonezji, Gruzji, Ukrainy, Indii, Salwadoru, Tunezji, Afganistanu, Zimbabwe oraz Nigerii. Zajęcia odbywać się będą w formie interaktywnej i będą dotyczyć m.in. prawa azylowego i migracyjnego w Unii Europejskiej, swobodnego przepływu osób w UE, obecnych problemów związanych z ochroną praw człowieka na świecie i wielu innych zagadnień dających uczestnikom pogłębioną wiedzę nt. skutecznej ochrony swoich praw. Niezwykle praktycznym elementem programu będą tzw. wizyty networkingowe w urzędach i instytucjach działających na rzecz pomocy i integracji cudzoziemców w Lublinie, a będą to: Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Lublin, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Centrum Spotkania Kultur oraz Placówka Straży Granicznej w Lublinie. Szkołą Letnia pt. „Protection of Migrants’ Rights” organizowana jest w języku angielskim w dniach 1-7 lipca 2017 roku a zajęcia poprowadzą eksperci z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Agenda - do pobrania

Autor: Marlena Struś
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017, godz. 12:36 - Marlena Struś