Tym razem z warsztatami „o wodzie” dotarliśmy do Szkoły Podstawowej w Barcinku. Dzięki przeprowadzonym warsztatom uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzą z zakresu ochrony i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi. Podczas zajęć mogli również samodzielnie przebadać wodą pobraną z pobliskiej rzeki oraz z wodociągów. Ta część zajęć wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników. Wszyscy zgodnie zadeklarowali chęć pomocy Lucjuszowi i ekipie Kajakowego Patrolu i obiecali, że od tej pory jeszcze bardziej będą dbać o czystość polskich zbiorników wodnych.

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2014, godz. 15:26 - Angelika Żurawska