Została przedłużona rekrutacja do nowego edukacyjnego projektu Pracowni – Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu (STdDK). Jest to jedyna w Polsce oferta szkoły trenerskiej dla zwiększenia kompetencji zawodowych trenerów/edukatorów w celu przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu. Patronat medialny nad projektem objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Uczestnicy Szkoły Trenerów dla Dobrego Klimatu zdobędą szeroką wiedzę na temat zjawisk związanych z ochroną klimatu: zagrożeń i wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz sposobów przeciwdziałania tym zmianom. Szkolenie zawiera też elementy kształcące zawodowe umiejętności edukacyjno-interpersonalne (trenerskie), które są niezbędne do profesjonalnego prowadzenia warsztatów.

W sumie kurs obejmuje 216 godzin dydaktycznych realizowanych podczas weekendowych zjazdów. Grupa szkoleniowa liczy 14 osób.

Szkolenie skierowane jest do trenerów, edukatorów, instruktorów, nauczycieli i studentów, którzy pracują lub chcą pracować w obszarze edukacji ekologicznej.

Jeśli czujesz, że edukacja dla ochrony klimatu jest także Twoją misją, lecz wciąż brakuje Ci doświadczenia, umiejętności lub wiedzy – zapraszamy! Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu jest rozwiązaniem właśnie dla Ciebie.

Rekrutacja trwa do 11 października 2013 r., a zajęcia rozpoczną się dwa tygodnie później.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w ośrodku stowarzyszenia w Bystrej koło Bielska-Białej.
Szczegółowe informacje www.pracownia.org.pl/szkola-dobrego-klimatu

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2013, godz. 09:43 - Angelika Żurawska