Zaproszenie dla doktorantów i młodych naukowców do wzięcia udziału w Szkole Zimowej:

Przedsiębiorczość w sektorze surowcowym (TranDOCSUM)

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Surowców Biogenicznych

Projekt TranDOCSUM zakłada opracowanie programu szkoleniowego wspierania przedsiębiorczości w sektorze surowcowym. W ramach realizacji projektu zorganizowana zostanie szkoła letnia (w języku angielskim) dla doktorantów, która dotyczyć będzie możliwości odzysku surowców biogenicznych (fosforu, azotu) z odpadów generowanych w oczyszczalniach ścieków, takich jak ścieki, osady ściekowe i popioły ze spalania osadów ściekowych. Projekt stanowi kontynuację programów szkoleniowych zrealizowanych we współpracy z Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) i Université de Liège. Zgodnie z zakładanym transferem wiedzy (ang. knowledge transfer), organizatorami szkoły letniej są uczestnicy ‘train the trainers event’ (IGSMiE PAN, AGH, RISE IVF AB), którzy zostali przeszkoleni i przygotowani do organizacji szkoły letniej w krajach RIS.

Szczegóły:

https://min-pan.krakow.pl/projekty/en/2020/04/22/english-miedzynarodowa-szkola-letnia-dla-doktorantow-przedsiebiorczosc-w-sektorze-surowcowym-trandocsum/

ttrandocsum_new-350x218 

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2020, godz. 15:08 - Małgorzata Wolak