HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

Szkolenia VCC NC

 

 

Szkolenia VCC SC

 

 

 

Szkolenia VCC LC

 

 

 

 *****

Etap II realizacji projektu Energia Kompetencji polega na przeprowadzeniu szkoleń certyfikowanych w trzech grupach, w okresie marzec 2015 – czerwiec 2015.

 

Grupa 1 – realizacja kursów zawodowych opartych na certyfikacji VCC (Vocational Competence Certificate) z grupy New Competences (NC).

 W ramach kursów z grupy New Competences (NC) realizowane będą:

 • Administrator baz danych;
 • Coaching;
 • Grafik komputerowy;
 • Opiekun dziecięcy;
 • Opiekun osób starszych;
 • Pracownik obsługi biurowej;

Przeprowadzonych zostanie łącznie 2400 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych dla 100 osób. Zajęcia realizowane będą dla 10 grup w wymiarze 240 godzin dla grupy. 

W ramach zajęć dla każdej grupy szkoleniowej i każdej z w/w specjalności zrealizowane zostaną następujące bloki zajęć:

 • zajęcia teoretyczne,
 • zajęcia praktyczne,
 • dostosowany do danej specjalności (zawodu) blok zajęć IT
 •  zajęcia z języka obcego branżowego (j. angielski lub j. niemiecki – do wyboru), zgodnie z wymaganiami standardu VCC dla kursów z grupy New Competences.

Uczestnikom zajęć przekazane zostaną następujące materiały:

 • podręczniki do realizacji danego obszaru tematycznego zajęć (każdej specjalności) z wyżej wymienionych w pkt. a) – f), w ramach grupy New Competences, akredytowanych przez standard certyfikacji VCC (Vocational Competence Certificate);
 • materiały piśmiennicze (notatnik i długopis), w ilości zgodnej z liczbą uczestników szkolenia (po jednym komplecie dla każdego uczestnika).

Zajęcia zostaną zakończone egzaminem końcowym, zgodnym z procedurami określonymi przez standard certyfikacji VCC (Vocational Competence Certificate) dla danego obszaru tematycznego dla kursów z grupy New Competences.

Przez jeden egzamin rozumiane są egzaminy:

 • teoretyczny,
 • praktyczny,
 • IT i językowy jeżeli są przewidziane dla danego typu kursu.

 

Grupa 2 – realizacja kursów zawodowych opartych na certyfikacji VCC (Vocational Competence Certificate) z grupy Select Competences (SC).

 W ramach kursów z grupy Select Competences (SC) realizowane będą:

 • Administrator sieci;
 • Doradztwo zawodowe;
 • Emisja głosu;
 • Multimedia w reklamie;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Pracownik HR;
 • Specjalista ds. funduszy unijnych;
 • Systemy prezentacji danych w biznesie;
 • Techniki sprzedaży;

Przeprowadzonych zostanie łącznie 600 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych dla 100 osób. Zajęcia realizowane będą dla 10 grup w wymiarze średnio 60 godzin dla grupy. 

W ramach zajęć dla każdej grupy szkoleniowej i każdej z w/w specjalności zrealizowane zostaną następujące bloki zajęć:

 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne, zgodnie z wymaganiami standardu VCC dla kursów z grupy Select Competences.

Uczestnikom zajęć przekazane zostaną następujące materiały:

 • podręczniki do realizacji danego obszaru tematycznego zajęć (każdej specjalności) z wyżej wymienionych w pkt. a) – j), w ramach grupy Select Competences, akredytowanych przez standard certyfikacji VCC (Vocational Competence Certificate);
 • materiały piśmiennicze (notatnik i długopis), w ilości zgodnej z liczbą uczestników szkolenia (po jednym komplecie dla każdego uczestnika).

Zajęcia zostaną zakończone egzaminem końcowym, zgodnym z procedurami określonymi przez standard certyfikacji VCC (Vocational Competence Certificate) dla danego obszaru tematycznego dla kursów z grupy Select Competences.

Przez jeden egzamin rozumiane są egzaminy z obszarów:

 • teoretycznego
 • praktycznego.

 

Grupa 3 – realizacja kursów zawodowych opartych na certyfikacji VCC (Vocational Competence Certificate) z grupy Language Competences (LC).

 W ramach kursów z grupy Language Competences (LC) realizowane będą:

 • Grafik komputerowy – j. angielski;
 • Opiekun dziecięcy – j. angielski;
 • Opiekun osób starszych – j. niemiecki;
 • Opiekun osób starszych – j. angielski;
 • Przedstawiciel handlowy – j. angielski;
 • Pracownik obsługi biurowej – j. angielski;
 • Projektant stron www – j. angielski;
 • Administrator sieci baz danych – j. angielski;

Przeprowadzonych zostanie łącznie 600 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych dla 100 osób. Zajęcia realizowane będą dla 10 grup w wymiarze średnio 60 godzin dla grupy.

W ramach zajęć dla każdej grupy szkoleniowej i każdej z w/w specjalności zrealizowane zostaną następujące bloki zajęć:

 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne, zgodnie z wymaganiami standardu VCC dla kursów z grupy Language Competences.

Uczestnikom zajęć przekazane zostaną następujące materiały:

 • podręczniki do realizacji danego obszaru tematycznego zajęć (każdej specjalności) z wyżej wymienionych w pkt. a) – h), w ramach grupy Language Competences, akredytowanych przez standard certyfikacji VCC (Vocational Competence Certificate);
 • materiały piśmienniczych (notatnik i długopis), w ilości zgodnej z liczbą uczestników szkolenia (po jednym komplecie dla każdego uczestnika).

Zajęcia zostaną zakończone egzaminem końcowym, zgodnym z procedurami określonymi przez standard certyfikacji VCC (Vocational Competence Certificate) dla danego obszaru tematycznego dla kursów z grupy Language Competences.

Przez jeden egzamin rozumiane są egzaminy z obszarów:

 • teoretycznego
 • praktycznego.

 

UWAGA: Uczestnicy projektu wybierają tylko jeden rodzaj szkolenia spośród oferty zawartej w trzech grupach szkoleń.

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2016, godz. 22:18 - Justyna Tarkowska