Dla cudzoziemców:

 

  1. Kurs języka polskiego jako drugiego języka

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno intensywne, jak i roczne, realizowane przez specjalistów uczących cudzoziemców języka polskiego w ramach Szkoły Języka i Kultury Polskiej z wykorzystaniem sprawdzonych pomocy naukowych i dydaktycznych.

 

  1. Szkolenia integracyjno-kulturowe oraz kursy adaptacyjne

Proponowane tematy to: „Polskie know how”, „Historia Polski w pigułce”, „Niepodległość – dlaczego tak cenna?”„Mozaika narodów i religii, czyli Polska wielu kultur”, „Lublin wielu kultur”, „Polska droga do demokracji”, „Polskie święta i tradycje”.

 

  1. Szkolenia z kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy

W ramach szkoleń odbędą się warsztaty z kreatywności; warsztaty z przygotowania CV i listu motywacyjnego; trening autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uwzględniającej podstawowe zasady savoir-vivre’u, przełamywania stresu i budowania pozytywnego wizerunku w celu zwiększenia swoich szans w procesie selekcji; symulacja rozmowy kwalifikacyjnej; identyfikacja potencjału zawodowego i wyznaczanie ścieżek zawodowych; informacja nt. specyfiki ogólnopolskiego i lokalnego rynku pracy (województwo lubelskie).

 

 

 

Dla przedstawicieli instytucji zajmujących się cudzoziemcami:

 

  1. Warsztaty „kompetencji międzykulturowych”

Prowadzone przez ekspertów – praktyków dla przedstawicieli instytucji publicznych zajmujących się cudzoziemcami, w tym: kierowników/dyrektorów jednostek oświatowych, wydziałów edukacji w urzędach samorządowych, pracowników instytucji obsługujących cudzoziemców, nauczycieli.

Celem warsztatów jest wsparcie w/w osób w zakresie kompetencji międzykulturowych. Warsztaty będą miały formę certyfikowanych szkoleń podnoszących kompetencje praktyczne uczestników w radzeniu sobie z sytuacją wielokulturowości w środowisku wychowawczym oraz dostarczą aktualnej wiedzy na temat najnowszych przepisów prawnych obowiązujących w krajach UE dotyczących edukacji i integracji międzykulturowej dzieci i młodzieży migrantów.

Zostaną zaprezentowane istniejące modele integracji międzykulturowej w krajach UE oraz wskazany zostanie proponowany model pracy z dziećmi i młodzieżą w Polsce uwzględniając specyfikę polskiego społeczeństwa. Uczestnicy będą mogli w trakcie warsztatów zweryfikować także własne praktyki wspierania wielokulturowości oraz wypracować model pracy najbardziej adekwatny do specyfiki funkcjonowania danej instytucji lub placówki oświatowo-wychowawczej.

 

  1. Szkolenia specjalistyczne przygotowujące do pełnienia roli „Asystenta migranta”

Celem jest nabycie wiedzy, kompetencji oraz praktycznych umiejętności w zakresie wspierania migrantów w pierwszym okresie pobytu w kraju. Program jest oparty o zasady pracy asystenta rodziny. Szkolenia są adresowane do pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, kuratorów, asystentów rodziny, działaczy organizacji wspierających migrantów w środowisku lubelskim.

 

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2018, godz. 12:46 - Leszek Wojtowicz