Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków prowadzi projekt „Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych” , który skierowany jest  do mieszkańców obszarów Natura 2000.

 

Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz ochrony przyrody.  W pierwszej kolejności poprzez projekt motywujemy do działania młodzież, która razem ze swoim przewodnikiem – animatorem przyrodniczym prowadzi lokalną kampanię edukacyjną dotyczącą lokalnych obszarów Natura 2000. Do tej pory udało nam się zgromadzić grono 120 osób – społeczników, osób zaangażowanych w lokalne przedsięwzięcia. Poszukujemy kolejnych osób.

 

W ramach projektu animatorzy uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym obszarów Natura 2000, metod prowadzenia skutecznej kampanii edukacyjnej oraz metod pozyskiwania środków finansowanych na działania społeczne. Do tej pory przeprowadziliśmy 6 edycji szkoleń. W maju  2011 odbędzie się jego kolejna edycja .

 

Zadaniem animatorów uczestniczących w projekcie jest przeprowadzenie wraz z 10-osobową grupą młodzieży (młodzież: V i VI klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich)  lokalnej kampanii edukacyjnej dotyczącej położonego w okolicy miejsca ich zamieszkania obszaru Natura 2000.

 

Na kampanię składa się:

 

  • Zoorganizowanie 3 spotkań dla młodzieży – wprowadzających ją w tematykę projektu
  • Przeprowadzenie 3 wycieczek otwartych dla mieszkańców na obszar Natura 2000
  • Zamieszczenie w prasie notatki prasowej o projekcie oraz o lokalnym obszarze Natura 2000
  • Uzyskanie pozwolenia na ustawienie tablicy informacyjnej o obszarze Natura 2000, której wykonanie, transport i montaż finansowane jest z budżetu projektu.
  • Zorganizowanie wraz z młodzieżą stoiska informacyjnego podczas lokalnej imprezy plenerowej.


Więcej informacji o projekcie  na stronie: http://www.otop.org.pl/obserwacje/animatorzy-przyrodniczy/o-projekcie/

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2011, godz. 12:31 - Weronika Goraj