W dniu 6 listopada 2006 r. Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL  i   Instytutem na rzecz Państwa Prawa  zorganizowała szkolenie z zakresu monitoringu przestrzegania praw człowieka. Szkolenie adresowane było do prawników, którzy pracują w organizacjach pozarządowych.


Szkolenie w języku angielskim przeprowadził Dr Wouter Vandenhole z Instytutu Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz Uniwersytetu w Tilburgu.


Organizacja szkolenia została wsparta ze środków Unii Europejskiej.


euflag
Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2006, godz. 10:33 - Tomasz Sieniow