logo_cfals

Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


zaprasza

młodszych pracowników naukowych i doktorantów do udziału w trzeciej edycji szkolenia metodycznego, organizowanego we współpracy z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa. Ma ono na celu rozwój umiejętności dydaktycznych młodszych pracowników naukowych poprzez rozwój metod przygotowywania i przeprowadzania interesujących, interaktywnych i efektywnych zajęć. W programie szkolenia znajdzie się m.in.:

- wyznaczanie i osiąganie celów w edukacji dorosłych;
- ustalenie roli szkoleniowca (trenera) w procesie szkolenia;
- naukowe podłoże edukacji dorosłych, różnice między andragogiką i pedagogiką;
- metody i techniki szkoleniowe: dyskusje panelowe; odgrywanie ról; burza mózgów; prace w małych grupach; studium przypadku; rozwiązywanie problemów; dialog oparty na metodzie sokratejskiej; wykład interaktywny;
- sztuka prowadzenia dyskusji;
- posługiwanie się z materiałami prezentacyjnymi w edukacji oraz korzystanie z technologii internetowej;
- umiejętność dobrej prezentacji publicznej i nawiązywania kontaktu ze słuchaczami;
- jak zadawać pytania i udzielać odpowiedzi;
- organizacja i przygotowywanie wykładów.

Program szkolenia uwzględnia sugestie uczestników pierwszych dwóch edycji szkolenia.


Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 grudnia 2006 r. w sali konferencyjnej Instytutu na rzecz Państwa Prawa (ul. Chopina 14 - III piętro) w godz. 9:00-15:30. Osobami prowadzącymi szkolenie są:

Prof. Delaine Swenso
n z Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL i
Dr Tomasz Sieniow z Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL.
Szkolenie przeprowadzone będzie w jęz. polskim, z niektórymi sesjami w jęz. angielskim tłumaczonymi na jęz. polski. Wszelkie materiały szkoleniowe zostaną udostępnione w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają wyżywienie.


Program szkolenia:Szkolenie_dla MPN Lublin1.doc

Ze względu na interaktywny charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy młodszych pracowników naukowych i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres cfals@kul.lublin.pl. Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Marzeny Rzeszót pod nr. tel. (81) 743 68 05 lub e-mail: mrzeszot@fipp.org.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych można znaleźć na stronie internetowej: www.kul.lublin.pl/prawo/cfals.


Bardzo prosimy o przekazanie niniejszego zaproszenia wszystkim pracowników Państwa Katedry.

Szkolenie współfinasowane ze środków Unii Europejskiej.

euflag
Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2006, godz. 15:10 - Tomasz Sieniow