Zajęcia z psychologiem kpt. Tomaszem Korczyńskim (starszym psychologiem Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim) odbędą się 11 grudnia 2018 r. w Bibliotece WZ KUL w Stalowej Woli (gmach Biblioteki Międzyuczelnianej, ul. ks. J. Popiełuszki 10; 1 p.) od godziny 9.00. Będą trwały ok. 8 godzin dydaktycznych.

Będą to zajęcia dotyczące pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy - wprowadzenie do terapii Stop Przemocy (wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

Po jednodniowym szkoleniu można uzyskać certyfikat.

Zapisy dr Joanna Kopacz (696 587 955 lub jkopacz@o2.pl)

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2018, godz. 09:39 - Małgorzata Wolak