Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury ogłosiła otwarcie naboru wniosków na obszar TŁUMACZENIA LITERACKIE.

 

Tłumaczenia Literackie to obszar, którego celami są: wspieranie kulturowej i lingwistycznej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w komponencie Kultura, promocja transnarodowego obiegu wysokiej jakości dzieł literackich i zwiększenie dostępu do nich oraz dotarcie do nowych odbiorców.

 

Więcej informacji: www

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2016, godz. 07:44 - Urszula Czyżewska