Już po raz kolejny grupa nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli brała udział w targach edukacyjnych. Tym razem byli to prowadzący zajęcia i studenci z kierunku Prawo, a celem ich wizyty było Liceum
Ogólnokształcące nr 2 w Sandomierzu. Stoisko naszego Wydziału Zamiejscowego jak zwykle cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży.
Wielu pracowników Wydziału jest związanych z Królewskim Miastem Sandomierzem przez miejsce urodzenia lub zamieszkania. Co więcej, nasz
Wydział jest najbliżej położoną jednostką Uniwersytetu dla terenów miasta i powiatu sandomierskiego. Wiemy, że młodzi mieszkańcy  Województwa Świętokrzyskiego, a w szczególności jego części położnej najbliżej Wisły, żywo interesują się ofertą edukacyjną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jaką ta uczelnia proponuje im przez Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli. Wierzymy, że informacja na temat naszego Wydziału i jego oferty skierowanej do tych, którzy chcą studiować blisko i zdobyć wykształcenie wyższe na poziomie uniwersyteckim, będzie coraz mocniej docierać do młodzieży z Sandomierza i okolic.

 

Więcej [+]

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016, godz. 13:56 - Mirosław Rewera