konwersatorium

 

Prowadzący zajęcia: Ks. mgr Mariusz Lach sdb

Termin zajęć: czwartek 14.10 - 15.40

Miejsce zajęć: CN - 204

 

Opis zajęć: Geneza teatru alternatywnego. Postawa awangardowa - nowatorstwo. Teatr Witkacego. Teatr autorski (Kantor, Szajna, Grzegorzewski, Lupa). Teatry alternatywne (Reduta, Grotowski i Teatr Laboratorium, Cricot 2). Teatr amatorski (Teatr ludowy i robotniczy, teatry religijne). Teatry studenckie. Lubelskie teatry alternatywne (Provisorium, Scena Plastyczna KUL, Gardzienice). Pantomima (Teatr Henryka Tomaszewskiego). Teatry po roku 1989 (Teatr Ósmego Dnia, Towarzystwo Wierszalin, Biuro Podróży).

Bibliografia:
Braun K., Druga reforma teatru?, Wrocław 1979;
Chudy W. (red.), Teatr bezsłownej prawdy, Lublin 1990;
Dawidejt-Jastrzębska E., Parateatr, Wrocław 1980; Degler J., Witkacy w teatrze międzywojennym, Warszawa 1973;
Kłoczowski J., Opryński J., Teatr Provisorium, Lublin 1991;
Kłossowicz J., Tadeusz Kantor. Teatr, Warszawa 1991;
Kornaś T., Polskie alternatywne środowiska teatralne 1980 - 1989, Łódź 1992;
Od awangardy do postmodernizmu, red G. Dziamski., Warszawa 1996;
Osiński Z., Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa 1980;
Pleśniarowicz K., Teatr śmierci Tadeusza Kantora, Chotomów 1990;
Sławińska I., Kaczmarek W. (red.), Wokół współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce (1979 - 1989);
Smużniak K., Wrocławski teatr pantomimy, Wrocław 1991;
Styan J. L., Współczesny dramat, Wrocław 1995;
Taranienko Z., Gardzienice. Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego, Lublin 1997;
Teatr. Widowisko, red. M. Flik, Warszawa 2000;
Tomczyk-Watrak Z., Józef Szajna i jego teatr, Warszawa 1985.
Wybrane artykuły z pism: „Notatnik Teatralny", „Scena", „Teatr", „Didaskalia", „Foyer".

Zaliczenie: Na podstawie napisanych kolokwiów oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011, godz. 10:44 - Mariusz Lach