Z wielką przyjemnością, z okazji LXXIV rocznicy powstania Wydziału Filozofii na KULLXII Tygodnia Filozoficznego i XVII Światowego Dnia Filozofii, udostępniamy P.T. Czytelnikom 37 ważnych tekstów współczesnych filozofów religii, które albo nie były przełożone na język polski, albo opublikowano je w formie rozproszonej w osobnych tomach polskich czasopism filozoficznych.

 

Źródłem artykułów jest wydana nakładem Wydawnictwa KUL antologia z zakresu analitycznej filozofii religii pt. Teizm, ateizm i religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej (red. P. Gutowski i M. Iwanicki, Lublin 2019, ss. 876).

 

www.kul.pl/teizm-ateizm-religia

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2021, godz. 20:37 - Andrzej Zykubek