Ogólne Tematy na Seminarium Inżynierskie dla III Roku Inżynierii Środowiska
na Rok Akademicki 12/13

 

Hasło przewodnie: Fizyczne metody w podstawowych badaniach i technologii w

Inżynierii Środowiska.

 

1. Fizyczne i praktyczne aspekty obecności chloru w wodzie środowiska naturalnego.


2. Twardość wody jako ważny problem w aspektach technologicznych i zdrowotnych człowieka.

 

3. Hałas w naturalnym środowisku i infrastrukturalnym otoczeniu człowieka.

 

4. Rola światła w środowisku naturalnym i infrastrukturalnym otoczeniu człowieka.

 

5. Teoretyczne szacowanie naprężeń w gruncie i ich pomiar.

 

6. Opory dynamiczne obiektów poruszających się w środowisku naturalnym jako

źródło niekorzystnych strat energii.

 

7. Elektromagnetyczne skażenie środowiska naturalnego i infrastrukturalnego otoczenia człowieka.

 

8. Zapylenie atmosfery w aspekcie skażenia naturalnego środowiska i

infrastrukturalnego otoczenia człowieka.

 

 

Na bazie wiedzy zdobytej przez studentów w trakcie rocznego seminarium

zostaną sprecyzowane i wybrane dokładne tematy prac licencjackich do

ich podjęcia i opracowania w VII semestrze.

Autor: Andrzej Marek
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2012, godz. 22:11 - Andrzej Marek